Mentorat: Burse

12 martie 2012
Bookmark and Share

BURSE PENTRU BENEFICIARII ANULUI ACADEMIC 2012 – 2013

Candidații selectați în cadrul componentei mentorat și burse pot primi burse în funcţie de rezultatele academice obţinute, astfel: Bursă de excelență pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și medici rezidenți
15.500 lei/an


Se acordă studenților, masteranzilor, doctoranzilor și medicilor rezidenți cu media anuală sau media examenului de admitere în facultate (pentru primul an de studiu) peste 9,00.Bursă de studiu pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și medici rezidenți   
11.000 lei/an

Se acordă studenților, masteranzilor, doctoranzilor și medicilor rezidenți cu media anuală sau media examenului de admitere în facultate (pentru primul an de studiu) între 8,99 și 6,00.Bursă de studiu pentru elevi
6.800 lei /an


Se acordă elevilor școlilor postliceale sanitare cu media anuală sau media examenului de admitere în școala postliceală (pentru primul an de studiu) peste 7,00.

 

Bursa va fi transmisă beneficiarilor prin transfer bancar/ poștă în două tranşe.

Bursele se vor acorda în funcţie de disponibilitatea rambursărilor efectuate de AMPOSDRU, ceea ce înseamnă că pot surveni întârzieri sau chiar situaţii de imposibilitate de plată pentru anumite tranșe.

 

Detaliile despre condițiile de acordare și plată a burselor pot fi citite în

METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR BENEFICIARILOR COMPONENTEI MENTORAT (2012-2013)

 

 

Anunț pentru bursierii din anul academic 2011-2012

I.  Pentru bursierii studenți și elevi școli postliceale:

Vă anunțăm că Tranșa a III–a a bursei va fi plătită în luna August 2012 (așa cum este specificat și în Metodologia de acordare a burselor,  cu condiția transmiterii până la data de 27 iulie 2012 (data poștei) – pentru studenți și  7 august (data poștei) – pentru elevi postliceală  a următoarelor documente:
1.  Foaia matricolă în copie sau adeverința în original, cu rezultatele obținute la finalul anului academic 2011-2012;
2.  Adeverința, în original, în care să fie specificat faptul că ați finalizat anul academic 2011-2012 fără restanțe;
În cazul în care aveți restanțe, nu veți primi această tranșă și sunteți nevoit să restituiți tranșele primite anterior;
3.  Raportul de implementare a proiectului de voluntariat în cursul anului universitare 2011 - 2012;
Modelul de raport poate fi descărcat de aici. Vă rugăm să îl completați, să îl semnați și să îl trimiteți în original.
4.  Raportul de prezentare a lucrării de specialitate la un congres internațional în cursul anului universitar 2011-2012, dacă ați primit suplimentul de bursă; Modelul de raport poate fi descărcat de aici. Vă rugăm să îl completați, să îl semnați și să îl trimiteți în original. Dacă ați transmis deja acest document , nu este necesar să îl transmiteți încă o dată.
5.  Copie a documentului doveditor privind participarea și absolvirea cursului de limbă străină, dacă ați solicitat suplimentul de bursă pentru cursul de limbă străină.
6.  Formularul de autoevaluare privind perioada aprilie – iulie 2012, în original. Formularul poate fi descarcat de aici. Vă rugăm să îl completați, să îl semnați, să îl datați în luna iulie.

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de  27 iulie 2012 (data poștei) – pentru studenți și  7 august (data poștei) – pentru elevi postliceală, la sediul Fundaţia Roma Education Fund Romania, Str. Vaselor nr. 60, Etajul 3, Sector 2, 021255 Bucureşti.

În cazul în care nu aveți toate examenele promovate dar veți participa la sesiunea de restanțe din toamna anului 2012 sau dacă veți opta să participați la sesiunea de mărire a notelor,  Tranșa a III-a din bursă vă va fi transferată în luna octombrie 2012, cu condiția transmiterii acelorași documente justificative și a unei scrisori de informare privind transmiterea acestor documente pentru perioada de plată din luna octombrie 2012. Modelul de scrisoare poate fi descărcat de aici.
 

II. Pentru bursierii medici rezidenți:
 
Vă anunțăm că Transa a II–a a bursei va fi plătită în luna August 2012 (așa cum este specificat și în Metodologia de acordare a burselor) – pentru medicii rezidenți,  cu condiția transmiterii până la data de 27 iulie 2012 (data poștei) a următoarelor documente:
1.  Carnetul de note (sau de stagii) în copie sau adeverința în original, care să ateste finalizarea stagiilor de pregătire din perioada ianuarie – iunie 2012;
2.  Formular de autoevaluare privind perioada ianuarie - iunie 2012, în original. Formularul poate fi descărcat de aici. Vă rog să il completați, să îl semnați, să il datați în luna iulie. 

Documentele solicitate vor fi transmise până la data de 27 iulie 2012 (data poștei), la sediul Fundaţia Roma Education Fund Romania, Str. Vaselor nr. 60, Etajul 3, Sector 2, 021255 Bucureşti.