Mentorat: Ce este mentoratul?

24 august 2012
Bookmark and Share

Componenta Mentorat se adresează celor care în anul universitar 2012 – 2013 sunt studenți/ masteranzi/ doctoranzi în cadrul unităților de învăţământ universitar/ postuniversitar cu profil medical acreditate în România, elevi în cadrul şcolilor postliceale sanitare acreditate în România sau medici rezidenți în cadrul unităților spitaliceşti din România, cetățeni români de etnie romă, cu vârsta maximă de 35 de ani (născuți începând cu data de 1 OCTOMBRIE 1978).

COMPONENTA MENTORAT oferă, în cursul anului academic 2012-2013, sesiuni de pregătire teoretică și practică pentru 160 de tineri romi, studenți ai univerităților de medicină și farmacie/ colegiilor medicale acreditate în România, medici rezidenți și elevi ai școlilor postliceale sanitare acreditate în România. 30 de mentori (medici rezidenți cu diferite specializări) îi îndrumă pe tinerii romi în procesul de studiu, oferindu-le consultări gratuite pe teme academice de interes medical. În plus, tinerii romi selectați participă la tabăra națională de advocacy și primesc burse care încurajează obținerea de rezultate academice excelente.

Tabăra de advocacy la care vor participa tinerii selectați în program are ca scop dezvoltarea cunoștințelor participanților în domenii precum comunicare și leadership, elemente de identitate culturală romă, sistemul de sănătate publică din România, elaborarea unei campanii de advocacy și multe altele.

Bursele se acordă candidaților admiși, în funcție de performanța academică a fiecăruia pe parcursul anului academic.

Redactarea de lucrări academice, participarea la evenimente medicale naționale și internaționale, participarea la cursuri de limbi străine, implementarea proiectelor de voluntariat în comunitățile de romi sunt de asemenea activități importante în care vor fi implicați beneficiarii componentei mentorat.

 

LOCURI DISPONIBILE

În anul academic 2012-2013, sunt scoase la concurs 160 de locuri în cadrul Componentei Mentorat și Burse, după cum urmează:

-       Numărul locurilor pentru studenți, masteranzi, doctoranzi si medici rezidenți – 100

-       Numărul locurilor pentru elevii de școală postliceală- 60

În cazul în care locurile disponibile nu se vor completa la o grupă, locurile libere vor fi ocupate de candidații de pe locurile în așteptare de la cealaltă grupă.  

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Aplicanții eligibili sunt cetățeni români de etnie romă, născuți începând cu data de 1 OCTOMBRIE 1978, care sunt:

a.    Studenți care au promovat examenul de admitere din 2012 cu media minimă de 6.00 într-o universitate de medicină și farmacie/ facultate de medicină/farmacie/stomatologie sau colegiu medical, instituții acreditate în România.

b.     Elevi care au absolvit liceul cu diplomă de Bacalaureat cu media generala minimă de 7.00 și care s-au înscris / au promovat examenul de admitere din 2012  cu media minimă de 7.00 (sau echivalentul în puncte a mediei 7.00) la o școală postliceală sanitară acreditată în România.

c.     Studenți înscriși în anul academic 2012-2013 în cadrul unei universități de medicină și farmacie/facultate de medicină/ farmacie/stomatologie sau colegiu medical,  acreditate în România, care au promovat anul academic 2011-2012 cu media generală minimă de 6.00 și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

d.    Masteranzi/doctoranzi care au promovat examenul de admitere în anul 2012 în cadrul unei universități de medicină și farmacie/ facultăți de medicină farmacie/stomatologie acreditate în România cu media generală minimă de 6.00.

e.     Masteranzi/doctoranzi înscriși în anul academic 2012-2013 în cadrul unei universități de medicină și farmacie/ facultăți de medicină farmacie/stomatologie acreditate în România care au promovat anul academic 2011-2012 cu media generală minimă de 6.00 sau echivalentul acesteia și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

f.      Elevi înscriși în anul școlar 2012-2013 la o școală postliceală sanitară acreditată în România care au încheiat anul școlar 2011-2012 cu media minimă de 7.00 și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

g.     Medici rezidenți care au promovat examenul de rezindențiat în 2012 cu un punctaj de minim 60% din punctajul total si sunt confirmați de Ministerul Sănătății pentru anul 2013.

h.     Medici rezidenți din anii II-V care sunt confirmați de Ministerul Sănătății pentru anul 2012- 2013 și au încheiat stagiile de pregătire pentru anul 2013 cu media generală minimă 6.00 și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

 

Studenții, masteranzii, doctoranzii și elevii romi, care în anul academic 2012-2013 sunt înscriși în cadrul instituțiilor de învățământ din domeniul medicinei umane acreditate în România, pot depune aplicații în cadrul componentei mentorat în intervalul 15 septembrie - 30 octombrie 2012.

Medicii rezidenți romi, care în anul academic 2012-2013 vor fi înscriși în cadrul unităților spitalicești, din România vor putea depune aplicații în cadrul componentei mentorat în perioada 1 - 20 decembrie 2012.