Mentorat: Instructiuni de aplicare

29 noiembrie 2012
Bookmark and Share

 

COMPONENTA MENTORAT oferă, în cursul anului academic 2012-2013, sesiuni de pregătire teoretică și practică pentru 160 de tineri romi, studenți ai univerităților de medicină și farmacie/ colegiilor medicale acreditate în România, medici rezidenți și elevi ai școlilor postliceale sanitare acreditate în România. 30 de mentori (medici rezidenți cu diferite specializări) îi îndrumă pe tinerii romi în procesul de studiu, oferindu-le consultări gratuite pe teme academice de interes medical. În plus, tinerii romi selectați participă la tabăra națională de advocacy și primesc burse care încurajează obținerea de rezultate academice excelente.

 

LOCURI DISPONIBILE

În anul academic 2012-2013, sunt scoase la concurs 160 de locuri în cadrul Componentei Mentorat și Burse, după cum urmează:

-       Numărul locurilor pentru studenți, masteranzi, doctoranzi si medici rezidenți – 100

-       Numărul locurilor pentru elevii de școală postliceală- 60

În cazul în care locurile disponibile nu se vor completa la o grupă, locurile libere vor fi ocupate de candidații de pe locurile în așteptare de la cealaltă grupă.

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Aplicanții eligibili sunt cetățeni români de etnie romă, născuți începând cu data de 1 OCTOMBRIE 1978, care sunt:

a.     Studenți care au promovat examenul de admitere din 2012 cu media minimă de 6.00 într-o universitate de medicină și farmacie/ facultate de medicină/farmacie/stomatologie sau colegiu medical, instituții acreditate în România.

b.     Elevi care au absolvit liceul cu diplomă de Bacalaureat cu media generala minimă de 7.00 și care s-au înscris / au promovat examenul de admitere din 2012  cu media minimă de 7.00 (sau echivalentul în puncte a mediei 7.00) la o școală postliceală sanitară acreditată în România.

c.     Studenți înscriși în anul academic 2012-2013 în cadrul unei universități de medicină și farmacie/facultate de medicină/ farmacie/stomatologie sau colegiu medical,  acreditate în România, care au promovat anul academic 2011-2012 cu media generală minimă de 6.00 chiar dacă aplicantul are restanțe din anul precedent.

d.    Masteranzi/doctoranzi care au promovat examenul de admitere în anul 2012 în cadrul unei universități de medicină și farmacie/ facultăți de medicină farmacie/stomatologie acreditate în România cu media generală minimă de 6.00.

e.     Masteranzi/doctoranzi înscriși în anul academic 2012-2013 în cadrul unei universități de medicină și farmacie/ facultăți de medicină farmacie/stomatologie acreditate în România care au promovat anul academic 2011-2012 cu media generală minimă de 6.00 sau echivalentul acesteia și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

f.       Elevi înscriși în anul școlar 2012-2013 la o școală postliceală sanitară acreditată în România care au încheiat anul școlar 2011-2012 cu media minimă de 7.00 și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

g.     Medici rezidenți care au promovat examenul de rezindențiat în 2012 cu un punctaj de minim 60% din punctajul total si sunt confirmați de Ministerul Sănătății pentru anul 2013.

h.     Medici rezidenți din anii II-V care sunt confirmați de Ministerul Sănătății pentru anul 2012- 2013 și au încheiat stagiile de pregătire pentru anul 2013 cu media generală minimă 6.00 și fără restanțe prin nepromovare sau neprezentare la examen.

 

Aplicanţii care NU vor fi consideraţi ELIGIBILI sunt:

-     Aplicanții care vor împlini vârsta de 35 de ani înainte de data de 1 octombrie 2013,

-     Aplicanții care nu au cetățenia română și etnia romă,

-     Aplicanţii care sunt angajaţi, finanţaţi sau primesc onorarii (consultanţă, asociere) din partea partenerilor în perioada de implementare a proiectului,

-     Aplicanţii care beneficiază de programe similare în alte proiecte cofinanţate prin Fondul Social European prin POSDRU, programe de burse oferite de Ministerul Educației, REF Budapesta pentru anul academic 2012-2013 sau alte programe europene, cum ar fi ERASMUS etc.,

-     Aplicanții care au fost beneficiarii Componentei Mentorat 2011-2012 din cadrul programului O generație de specialiști romi în domeniul medical și au beneficiat de suplimente pentru bursă pentru prezentarea unei lucrări medicale în cadrul unui congres medical internațional sau finalizarea unui curs de limbă străină, însă nu au finalizat aceste activități,

-      Aplicanții care au absolvit învățământul universitar sau postuniversitar și s-au înscris la o școală postliceală sanitară în anul 2012,

-      Aplicanții care au absolvit o școală postliceală sanitară și s-au înscris în 2012  la aceeași/o altă școala postliceala sanitară,

-      Aplicanții care au absolvit școala postliceală sanitară și s-au înscris în 2012  la o facultate din același domeniu (ex. Au absolvit specializarea de asistență medicală în cadrul unei școli postliceale sanitare și s-au înscris în 2012  la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală),

-      Aplicanții înscriși în cadrul unor instituții de învățământ neacreditate,

-      Aplicanții înscriși în cadrul Facultăților de Educație Fizică și Sport sau cei înscriși la o Facultate de Fizică, specializarea Fizică Medicală și Biofizică,

-      Aplicanții admiși, dar care nu au finalizat PDP – Componenta de Tutorat pe parcursul anului academic 2011 – 2012, deși au primit una sau mai multe tranșe de bursă.

 

CUM APLICI PENTRU MENTORAT

Depunerea dosarului de aplicare se va face în două etape, după cum urmează:

1. COMPLETAREA FORMULARULUI DE APLICARE ONLINE
Aplicanţii vor completa online Formularul de aplicare pe website-ul proiectului,
www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI, accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE. Fiecare aplicant își va crea propriul cont pe site și se va înscrie completând în întregime formularul de aplicare online disponibil pe site. Completarea formularului este posibilă doar atunci când candidatul este logat pe website (adică numai atunci când aplicantul își accesează propriul cont de pe site) și se poate face în mai multe etape, prin salvarea informațiilor completate de fiecare dată și revenirea asupra formularului prin logarea pe site.

2. TRANSMITEREA PRIN POȘTĂ A DOCUMENTELOR DE APLICARE
Pentru ca aplicantul să fie inclus în etapa de selecție, acesta va trebui să transmită prin poștă, la adresa Fundaţia Roma Education Fund Romania, Str. Vaselor nr. 60, Etajul 3, Sector 2, 021255 Bucureşti, o serie de documente, conform datelor menționate mai jos, în funcție de situația aplicantului la data înscrierii:

I.    STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI ȘI ELEVI DE ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE

1.     APLICANȚI NOI -  Persoanele care NU au fost beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

2.     APLICANȚI VECHI -  Persoanele care  AU FOST beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat  sau Tutorat pe parcusul anului academic 2011-2012

II.   MEDICI REZIDENȚI

1.     APLICANȚI NOI  -  persoanele care NU au fost beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

2.     APLICANȚI VECHI  -  persoanele care  AU FOST beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

  III. STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI ȘI ELEVI DE ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE, care au promovat anul academic 2011-2012 cu restanțe

1.     APLICANȚI NOI  -  persoanele care NU au fost beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

2.     APLICANȚI VECHI  -  persoanele care  AU FOST beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

 

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:

Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă


Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Scrisoarea de recomandare

 

 

I.    STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI ȘI ELEVI DE ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE

1.   APLICANȚI NOI -  Persoanele care NU au fost beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

STUDENȚII, MASTERANZII, DOCTORANZII ȘI ELEVII DE ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE APLICANȚI NOI vor trebui să se înscrie în perioada 15 SEPTEMBRIE -31 OCTOMBRIE 2012 online pe website-ul www. profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI unde vor completa un formular de aplicare accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE. Fiecare aplicant își va crea propriul cont pe site menționând că este aplicant nou și se va înscrie completând în întregime formularul de aplicare online disponibil pe site. Completarea formularului este posibilă doar atunci când candidatul este logat pe website (adică numai atunci când aplicantul își accesează propriul cont de pe site) și se poate face în mai multe etape, prin salvarea informațiilor completate de fiecare dată și revenirea asupra formularului prin logarea pe site.

De asemenea, aplicanții vor trebui să transmită prin poștă în perioada 15 SEPTEMBRIE - 31 OCTOMBRIE 2012 (data poștei de trimitere), la sediul Fundației Roma Education Fund România  (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255) următoarele seturi de documente (în funcție de situația aplicantului la data depunerii aplicației):

 

Elevi înscriși în anul I în cadrul unei școli postliceale sanitare acreditate

15 SEPTEMBRIE -

 31 OCTOMBRIE 2012

1.     Copia actului de identitate al candidatului- document obligatoriu

2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu           

4.     Copia diplomei de bacalaureat/originalul adeverinței privind rezultatele examenului de bacalaureat - document obligatoriu

5.   Originalul adeverinței care să ateste înscrierea/ admiterea în anul academic 2012-2013 în cadrul unei şcoli postliceale sanitare acreditate din România, care să menționeze și rezultatului examenului de admitere 2012  document obligatoriu

6.    Copie a Ordinului de acreditare a școlii postliceale emis de MECTS sau un alt act doveditor, în care să fie menționat numărul ordinului și data emiterii acestuia – document obligatoriu

7.     Originalul adeverinței care să ateste înscrierea/ admiterea în anul academic 2012-2013 în cadrul unei şcoli postliceale sanitare acreditate din România  document obligatoriu

8.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

9.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

Studenți înscriși în anul I

15 SEPTEMBRIE -

31 OCTOMBRIE 2012

1.     Copia actului de identitate al candidatului - document obligatoriu

2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu          

4.     Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unei universităţi de medicină și farmacie/ unei facultăți de medicină /de stomatologie, unui colegiu medical, instituții acreditate în România pentru anul academic 2012-2013 care să menționeze și rezultatul examenului de admitere 2012  - document obligatoriu

5.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

6.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

Masteranzi și doctoranzi înscriși în învățământul postuniversitar medical

15 SEPTEMBRIE -

31 OCTOMBRIE 2012

1.     Copia actului de identitate al candidatului - document obligatoriu

2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu          

4.     Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unui program postuniversitar din cadrul unei universităţi de medicină/ facultăți de medicină acreditate din România pentru anul academic 2012-2013, care să menționeze inclusiv rezultatul examenului de admitere 2012document obligatoriu

5.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

6.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

Studenții anul II-VI/ Elevii de școli postliceale anul II-III

15 SEPTEMBRIE -

31 OCTOMBRIE 2012

1.     Copia actului de identitate al candidatului - document obligatoriu

2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu           

4.     Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unei universităţi de medicină și farmacie/ unei facultăți de medicină / unei şcoli postliceale sanitare/ unui colegiu medical, instituții acreditate în România (de stat sau private),  pentru anul academic 2012-2013 - document obligatoriu

5.     Copia foii matricole/originalul adeverinței privind rezultatele finale ale anului academic 2011-2012 care să ateste situația școlară încheiată, pentru studenții/ elevii înscriși în cadrul unei universităţi de medicină/  unei facultăți de medicină/ unei şcoli postliceale sanitare/ unui colegiu medical, instituții acreditate în România - document obligatoriu

6.    Copie a Ordinului de acreditare a școlii postliceale emis de MECTS sau un alt act doveditor, in care sa fie menționat numarul ordinului și data emiterii acestuia – document obligatoriu (pentru elevii de şcoli postliceale)

7.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

8.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

 

Fiecare aplicant, în funcție de statutul său la data aplicării, va transmite prin poștă documentele specifice listate mai sus, până la data de 31 octombrie 2012 (data poştei de trimitere) la sediul Fundaţiei Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255). Documentele “Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă”, “Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale” și "Scrisoarea de recomandare"se vor descărca de mai jos. Declarația pe propria răspundere și Nota de informare se vor completa și semna de către aplicant și se vor transmite prin poștă, alături de celelalte documente din listă. Scrisoarea de recomandare se va completa de aplicant pe prima pagină apoi va fi înmânată persoanei de referință care o va completa pe paginile 2 și 3, o va semna și o va înmâna aplicantului sigilată în plic, urmând ca aplicantul să o transmită prin poștă alături de celelalte documente de înscriere.

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:

Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoarea de recomandare

 

 

2.   APLICANȚI VECHI -  Persoanele care  AU FOST beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat  sau Tutorat pe parcusul anului academic 2011-2012

STUDENȚII, MASTERANZII, DOCTORANZII ȘI ELEVII DE ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE APLICANȚI VECHI vor trebui să se înscrie în perioada 15 SEPTEMBRIE - 31 OCTOMBRIE 2012 online pe website-ul www. profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI unde vor completa un formular de aplicare accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE. Fiecare aplicant își va crea propriul cont pe site menționând că este aplicant vechi și se va înscrie completând în întregime formularul de aplicare online disponibil pe site. Completarea formularului este posibilă doar atunci când candidatul este logat pe website (adică numai atunci când aplicantul își accesează propriul cont de pe site) și se poate face în mai multe etape prin salvarea informațiilor completate de fiecare dată și revenirea asupra formularului prin logarea pe site.

De asemenea, aplicanții vor trebui să transmită prin poștă, în perioada 15 SEPTEMBRIE -31 OCTOMBRIE 2012 (data poștei de trimitere), la sediul Fundației Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255) următoarele seturi de documente (în funcție de situația aplicantului la data depunerii aplicației):

 

Studenți în anul I în cadrul învățământului universitar medical

15 SEPTEMBRIE -

31 OCTOMBRIE 2012

1.   Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu  

2.   Copia actului de identitate al candidatului, în situația în care cel depus în dosarul de aplicare în anul 2011 a expirat sau a fost schimbat       

3.   Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unei universităţi de medicină și farmacie/ unei facultăți de medicină /de stomatologie, unui colegiu medical, instituții acreditate în România pentru anul academic 2012-2013 care să menționeze și rezultatul examenului de admitere 2012  - document obligatoriu

4.   Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

Elevi înscriși în anul I în cadrul unei școli postliceale sanitare acreditate

15 SEPTEMBRIE -

31 OCTOMBRIE 2012

1.   Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu 

2.   Copia actului de identitate al candidatului, în situația în care cel depus în dosarul de aplicare în anul 2011 a expirat sau a fost schimbat       

3.   Copia diplomei de bacalaureat/originalul adeverinței privind rezultatele examenului de bacalaureat -  document obligatoriu

4.   Originalul adeverinței care să ateste înscrierea/ admiterea în anul academic 2012-2013 în cadrul unei şcoli postliceale sanitare acreditate din România, care să menționeze și rezultatului examenului de admitere 2012 document obligatoriu

5.  Copie a Ordinului de acreditare a școlii postliceale emis de MECTS sau un alt act doveditor, in care sa fie menționat numarul ordinului și data emiterii acestuia – document obligatoriu

6.   Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

Masteranzii și doctoranzii înscriși în învățământul postuniversitar medical

 15 SEPTEMBRIE -

 31 OCTOMBRIE 2012

1.   Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu    

2.   Copia actului de identitate al candidatului, în situația în care cel depus în dosarul de aplicare în anul 2011 a expirat sau a fost schimbat       

3.   Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unui program postuniversitar din cadrul unei universităţi de medicină/ facultăți de medicină acreditate din România pentru anul academic 2012-2013, care să menționeze inclusiv rezultatul examenului de admitere 2012document obligatoriu

4.   Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

Studenții anul II - VI/ Elevii de școli postliceale anul II - III

15 SEPTEMBRIE -

31 OCTOMBRIE 201

1.  Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu 

2.  Copia actului de identitate al candidatului, în situația în care cel depus în dosarul de aplicare în anul 2011 a expirat sau a fost schimbat       

3.  Originalul adeverinţei de înscriere la cursuri de zi în cadrul unei universităţi de medicină și farmacie/ unei facultăți de medicină / unei şcoli postliceale sanitare/ unui colegiu medical, instituții acreditate în România,  pentru anul academic 2012-2013 - document obligatoriu

4.  Copie a Ordinului de acreditare a școlii postliceale emis de MECTS sau un alt act doveditor, in care sa fie menționat numarul ordinului și data emiterii acestuia – document obligatoriu (pentru elevii de şcoli postliceale)

5.  Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

 

Fiecare aplicant, în funcție de statutul său la data aplicării, va transmite prin poștă documentele specifice listate mai sus, până la data de 31 octombrie 2012 (data poştei de trimitere), la sediul Fundaţiei Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255). Documentele “Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale” și "Scrisoare de recomandare" se vor descărca de mai jos. Nota de informare se va completa și semna de către aplicant și se va transmite prin poștă, alături de celelalte documente din listă. Scrisoarea de recomandare se va completa de aplicant pe prima pagină apoi va fi înmânată persoanei de referință care o va completa pe paginile 2 și 3, o va semna și o va înmâna aplicantului sigilată în plic, urmând ca aplicantul să o transmită prin poștă alături de celelalte documente de înscriere.

Descarcă de mai jos documentul de aplicare tip:
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoare de recomandare

 

II.              MEDICI REZIDENȚI

1.  APLICANȚI NOI  -  persoanele care NU au fost beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

MEDICII REZIDENȚI APLICANȚI NOI vor trebui să se înscrie în perioada 1 – 20 DECEMBRIE 2012 online pe website-ul www. profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI unde vor completa un formular de aplicare accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE. Fiecare aplicant își va crea propriul cont pe site menționând ca este aplicant nou și se va înscrie completând în întregime formularul de aplicare online disponibil pe site. Completarea formularului este posibilă doar atunci când candidatul este logat pe website (adică numai atunci când aplicantul își accesează propriul cont de pe site) și se poate face în mai multe etape prin salvarea informațiilor completate de fiecare dată și revenirea asupra formularului prin logarea pe site.

De asemenea, aplicanții vor trebui să transmită prin poștă, în perioada 1-20 DECEMBRIE 2012 (data poștei de trimitere), la sediul Fundației Roma Education Fund Romania  (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255), următoarele seturi de documente (în funcție de situația aplicantului la data depunerii aplicației):

Medicii rezidenți

Anul I

1-20 DECEMBRIE 2012

 

1.   Copia actului de identitate al candidatului - document obligatoriu

2.   Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.   Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu          

4.   Originalul adeverinței  privind rezultatele examenului de rezidențiat din 2012 pentru absolvenții universităților de medicină/ facultăților de medicină acreditate din România - document obligatoriu

5.   Copie după ordinul de confirmare în rezidențiat 2012-2013 pentru medicii rezidenți, semnată conform cu originalul de către coordonatorul de rezidențiat - document obligatoriu 

6.   Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

7.   Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

Medicii rezidenți

Anul II-V

1-20 DECEMBRIE 2012

 

        1.     Copia actului de identitate al candidatului- document obligatoriu

        2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă document obligatoriu

        3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu

        4.     Copie după ordinul de confirmare în rezidențiat 2012-2013 pentru medicii rezidenți, semnată conform cu originalul de către coordonatorul de rezidențiat - document obligatoriu

        5.     Copii după carnetul de note/ foile de stagii de pregătire finalizate pentru anul 2012, semnate conform cu originalul de către coordonatorul de rezidențiat, pentru medicii rezidenți înscriși în anii II-VI în cadrul unei unități spitalicești din România - document obligatoriu

        6.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

        7.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare aplicant, în funcție de statutul său la data aplicării, va transmite prin poștă documentele specifice listate mai sus, până la data de 20 decembrie 2012 (data poştei de trimitere) la sediul Fundaţiei Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255). Documentele “Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă”, “Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale” și "Scrisoarea de recomandare"se vor descărca de mai jos. Declarația pe propria răspundere și Nota de informare se vor completa și semna de către aplicant și se vor transmite prin poștă, alături de celelalte documente din listă. Scrisoarea de recomandare se va completa de aplicant pe prima pagină apoi va fi înmânată persoanei de referință care o va completa pe paginile 2 și 3, o va semna și o va înmâna aplicantului sigilată în plic, urmând ca aplicantul să o transmită prin poștă alături de celelalte documente de înscriere.

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:

Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoarea de recomandare

 

 

2. APLICANȚI VECHI - persoanele care AU FOST beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

 

Aplicanții vor trebui să se înscrie în perioada 1 20 DECEMBRIE 2012 online pe website-ul www.profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI unde vor completa un formular de aplicare accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE. Fiecare aplicant își va crea propriul cont pe site menționând ca este aplicant vechi și se va înscrie completând în întregime formularul de aplicare online disponibil pe site. Completarea formularului este posibilă doar atunci când candidatul este logat pe website (adică numai atunci când aplicantul își accesează propriul cont de pe site) și se poate face în mai multe etape prin salvarea informațiilor completate de fiecare dată și revenirea asupra formularului prin

logarea pe site.

De asemenea, aplicanții vor trebui să transmită prin poștă, în perioada 1-20 DECEMBRIE 2012 (data poștei de trimitere), la sediul Fundației Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255), următoarele seturi de documente (în funcție de situația aplicantului la data depunerii aplicației):

 

 

 Medicii rezidenți

Anul I

1-20 DECEMBRIE 2012

 

1.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu

2.     Copia actului de identitate al candidatului, în situația în care cel depus în dosarul de aplicare în anul 2011 a expirat sau a fost schimbat

3.     Copie după ordinul de confirmare în rezidențiat 2013 pentru medicii rezidenți, semnată conform cu originalul de către coordonatorul de rezidențiat document obligatoriu

4.     Originalul adeverinței privind rezultatele examenului de rezidențiat avut în anul 2012 pentru studenții la universități de medicină/ facultăți de medicină acreditate din România - document obligatoriu

5.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

 

 

Medicii rezidenți

Anul II-V

1-20 DECEMBRIE 2012

 

1.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu

2.     Copie a cărții de identitate a candidatului, în situația în care cea veche a expirat sau a fost schimbată

3.     Copie după ordinul de confirmare în rezidențiat 2012-2013 pentru medicii rezidenți, semnată conform cu originalul de către coordonatorul de rezidențiat - document obligatoriu

4.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

 

 

Fiecare aplicant, în funcție de statutul său la data aplicării, va transmite prin poștă documentele specifice listate mai sus, până la data de 20 decembrie 2012 (data poştei de trimitere), la sediul Fundaţiei Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255). Documentele “Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale” și "Scrisoare de recomandare" se vor descărca de mai jos. Nota de informare se va completa și semna de către aplicant și se va transmite prin poștă, alături de celelalte documente din listă. Scrisoarea de recomandare se va completa de aplicant pe prima pagină apoi va fi înmânată persoanei de referință care o va completa pe paginile 2 și 3, o va semna și o va înmâna aplicantului sigilată în plic, urmând ca aplicantul să o transmită prin poștă alături de celelalte documente de înscriere.

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoarea de recomandare

 

 

III. STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI ȘI ELEVI DE ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE, care au promovat anul academic 2011-2012 cu restanțe

       1.     APLICANȚI NOI  -  persoanele care NU au fost beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

Aplicanții noi care au calitatea de student și care au promovat anul academic 2011 – 2012, dar cu restante, se pot înscrie în perioada 1 – 20 decembrie 2012 online pe website-ul www.profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI unde vor completa un formular de aplicare accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE.

De asemenea, aplicanții vor trebui să transmită prin poștă, în perioada 1 – 20 decembrie 2012 (data poștei de trimitere), la sediul Fundației Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255) următoarele seturi de documente (în funcție de situația aplicantului la data depunerii aplicației):

 

Masteranzi și doctoranzi înscriși în învățământul postuniversitar medical

1 – 20 DECEMBRIE 2012

 

1.     Copia actului de identitate al candidatului - document obligatoriu

2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu          

4.     Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unui program postuniversitar din cadrul unei universităţi de medicină/ facultăți de medicină acreditate din România pentru anul academic 2012-2013, care să menționeze inclusiv rezultatul examenului de admitere 2012document obligatoriu

5.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

6.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu


Studenții anul II-VI        

1 – 20 DECEMBRIE 2012

 

1.     Copia actului de identitate al candidatului - document obligatoriu

2.     Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă - document obligatoriu

3.     Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu           

4.     Originalul adeverinţei de înscriere în cadrul unei universităţi de medicină și farmacie/ unei facultăți de medicină / unui colegiu medical, instituții acreditate în România (de stat sau private),  pentru anul academic 2012-2013 - document obligatoriu

5.     Copia foii matricole/originalul adeverinței privind rezultatele finale ale anului academic 2011-2012 care să ateste situația școlară încheiată, pentru studenții înscriși în cadrul unei universităţi de medicină/  unei facultăți de medicină/ unui colegiu medical, instituții acreditate în România - document obligatoriu

6.     Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

7.     Un document emis de banca la care candidatul are un cont deschis, care să ofere următoarele informații: Numele și prenumele titularului contului (în mod obligatoriu trebuie să fie numele aplicantului), Cont IBAN în LEI, numele și adresa băncii la care este deschis contul - document obligatoriu

 

 

Fiecare aplicant, în funcție de statutul său la data aplicării, va transmite prin poștă documentele specifice listate mai sus, până la data de 20 decembrie 2012 (data poştei de trimitere) la sediul Fundaţiei Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255). Documentele “Declarația pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romă”, “Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale” și "Scrisoarea de recomandare"se vor descărca de mai jos. Declarația pe propria răspundere și Nota de informare se vor completa și semna de către aplicant și se vor transmite prin poștă, alături de celelalte documente din listă. Scrisoarea de recomandare se va completa de aplicant pe prima pagină apoi va fi înmânată persoanei de referință care o va completa pe paginile 2 și 3, o va semna și o va înmâna aplicantului sigilată în plic, urmând ca aplicantul să o transmită prin poștă alături de celelalte documente de înscriere.

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:

Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoarea de recomandare

 

       2.     APLICANȚI VECHI  -  persoanele care  AU FOST beneficiare ale Programului de Dezvoltare Personală – Componenta Mentorat pe parcusul anului academic 2011-2012

Aplicanții vechi care au calitatea de student și au promovat anul academic 2011 – 2012, dar cu restante, se pot înscrie în perioada 1 – 20 decembrie 2012 online pe website-ul www.profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI unde vor completa un formular de aplicare accesând APLICĂ PENTRU MENTORAT ȘI BURSE.

De asemenea, aplicanții vor trebui să transmită prin poștă, în perioada 1 – 20 decembrie 2012 (data poștei de trimitere), la sediul Fundației Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255) următoarele seturi de documente (în funcție de situația aplicantului la data depunerii aplicației):

 

 

Studenții anul II - VI          

1 – 20 DECEMBRIE 2012

 

1.   Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale- document obligatoriu 

2.    Copia actului de identitate al candidatului, în situația în care cel depus în dosarul de aplicare în anul 2011 a expirat sau a fost schimbat       

3.   Originalul adeverinţei de înscriere la cursuri de zi în cadrul unei universităţi de medicină și farmacie/ unei facultăți de medicină / unei şcoli postliceale sanitare/ unui colegiu medical, instituții acreditate în România,  pentru anul academic 2012-2013 - document obligatoriu

4.   Scrisoarea de recomandare (maxim 2 scrisori) - document obligatoriu

 

 

Fiecare aplicant, în funcție de statutul său la data aplicării, va transmite prin poștă documentele specifice listate mai sus, până la data de 20 decembrie 2012 (data poştei de trimitere), la sediul Fundaţiei Roma Education Fund Romania (adresa: Str. Vaselor nr. 60, Sect. 2, Bucuresti 021255). Documentele “Notă de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale” și "Scrisoare de recomandare" se vor descărca de mai jos. Nota de informare se va completa și semna de către aplicant și se va transmite prin poștă, alături de celelalte documente din listă. Scrisoarea de recomandare se va completa de aplicant pe prima pagină apoi va fi înmânată persoanei de referință care o va completa pe paginile 2 și 3, o va semna și o va înmâna aplicantului sigilată în plic, urmând ca aplicantul să o transmită prin poștă alături de celelalte documente de înscriere.

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoarea de recomandare

 

CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE A DOCUMENTELOR

Formularul de aplicare online va fi luat în considerare dacă se vor respecta următoarele cerinţe:

-       să fie completat în întregime: candidaţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute şi să răspundă la fiecare întrebare inclusă în formular;

-       să conţină numele de familie si prenumele complet, conform cărții de identitate ;

-       să conţină domiciliul: ţara de resedinţă, adresa corespunzătoare cărţii de identitate, cod poştal;

-       să conţină adresa de corespondenţă, oraşul şi numărul de telefon, adresa trebuie să fie valabilă pentru lunile de vară și pentru perioada anului şcolar; orice schimbare a acestor date de contact va fi notificată imediat către Fundația Roma Education Fund Romania, pentru a evita orice disfuncționalități în relația de comunicare dintre cele două părți;

-       să conţină numele complet al Universităţii/ Facultăţii, Departamentului/Școlii Postliceale/Unităţii Spitaliceşti şi al specializării, anul de studiu în timpul anului academic;

-       să estimeze anul absolvirii;

-       în cadrul formularului de aplicare online, scrisoarea de motivare trebuie să fie un text original. Orice situație de plagiat dovedit va fi sancționată cu eliminarea aplicanților din competiție, dar și neacceptarea aplicațiilor acestora, pe viitor, pentru alte proiecte implementate de REF Romania;

-       să fie completată rubrica privind etnia romă a aplicantului.

 

Adeverinţa de elev/student/rezident trebuie:

-       să fie o adeverinţă de înscriere în original emisă de şcoala postliceală sanitară/ colegiul medical sau de universitatea de medicină acreditată /unitatea spitalicească a aplicantului şi să menţioneze faptul că acesta / aceasta este înscris în anul universitar 2012-2013;

-       să conţină numele complet al aplicantului, anul de studiu, numele universităţii/ şcolii postliceale sanitare/colegiului medical/ unității spitaliceaști, denumirea facultăţii, departamentului, specializării şi tipul studiilor (frecvenţă normală sau redusă);

-       să poarte ştampila în original a universităţii/ şcolii postliceale sanitare/colegiului medical/ unității spitalicești şi semnătura în original a reprezentantului universităţii/şcolii postliceale sanitare/colegiului medical/ unității spitalicești,;

-       să NU prezinte corecturi, decât dacă acestea poartă semnătura persoanei care le-a emis.

 

Scrisoarea de recomandare

Aplicantul trebuie să depună cel puţin o scrisoare de recomandare (maxim 2 scrisori). Aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-       să fie completată de cineva familiarizat cu activitatea academică a aplicantului, de exemplu:

§ un cadru didactic din cadrul liceului postliceal în care aplicantul studiază;

§ profesori universitari;

§ asistenţi universitari;

§ consilieri;

§ reprezentanţi ai ONG/OG – urilor;

§ supervizori direcţi sau indirecţi;

§ angajatori;

etc.

-       să fie originală și să nu conțină paragrafe sau fraze identice la doi sau mai mulți aplicanți, chiar dacă ea este semnată de același referent. Aceste cazuri vor fi considerate plagiat și vor avea ca urmare excluderea aplicanților din competiție;

-       să poarte semnătura originală şi ştampila persoanei care acordă scrisoarea de recomandare sau a instituției pe care aceasta o reprezintă, acolo unde este cazul;

-       să NU fie scrisă de o rudă de până la gradul IV, inclusiv ;

-       să NU fie scrisă de o persoană care a candidat pentru bursă în anul academic 2010-2011, 2011 - 2012 sau care primește în prezent bursă de la Roma Education Fund Budapesta;

-       să NU fie scrisă de o persoană care a beneficiat în trecut sau în prezent de o bursă de la Fundația Roma Education Fund Romania;

-       să fie transmisă în plic sigilat cu semnătura și/sau ştampila recomandantului.

-        

Adeverinţa Oficială privind rezultatele academice trebuie:

-       să poarte în original ştampila şi semnătura reprezentantului legal a universităţii/ şcolii postliceale sanitare/colegiul medical/liceului;

-       să NU fie corectată sau alterată.

Exceptie: în cazul medicilor rezidenţi se va accepta o copie a carnetului de note semnată conform cu originalul de către coordonatorul de rezidențiat.

 

Copia actului de identitate trebuie să fie lizibilă.

 

Oferirea de date false ori falsificarea acestor documente va duce la excluderea automată din procesul de selecţie pe întreaga durată a proiectului !!!!!

 

 

Pentru detalii consultați 

METODOLOGIA DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - COMPONENTA MENTORAT ȘI BURSE - Anul academic 2012-2013

 

ACTUL ADIȚIONAL NR.1 LA METODOLOGIA DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - COMPONENTA MENTORAT ȘI BURSE - Anul academic 2012-2013