Ce este tutoratul?

29 mai 2012
Componenta se adresează cetățenilor români de etnie romă, cu vârsta maximă de 35 de ani (născuți începând cu data de 1 octombrie 1978 inclusiv), care doresc să se înscrie la instituții de învățământ terțiar/ preuniversitar în domeniul medicinei umane, în anul 2013 și care în anul școlar 2012 - 2013 sunt elevi de liceu înscriși în clasa a XII-a (zi)/ a XIII-a (frecvență redusă) în cadrul instituțiilor de învățământ secundar din România sau absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat care nu sunt înscriși în cadrul unei forme de învățământ,  În cursul anului academic 2012 - 2013, sunt oferite sesiuni de pregătire în regim gratuit, pentru 200 de elevi de liceu și absolvenți de liceu de etnie romă, la materiile biologie și chimie/ fizică. Cursurile sunt axate pe programa pentru admiterea în...
Continuare "Ce este tutoratul?" »

Instructiuni de aplicare

17 iunie 2013
COMPONENTA TUTORAT oferă, în cursul anului academic 2012-2013, sesiuni de pregătire în regim gratuit la materiile biologie și chimie/ fizică, pentru 200 de tineri cetățeni români de etnie romă, născuți începând cu 1 octombrie 1978 care sunt elevi de liceu în an terminal sau absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Cursurile sunt axate pe programa pentru admiterea în unităţile de învăţământ superior cu profil medical și sunt realizate de profesori de specialitate. În plus, elevii și absolvenții selectați în program participă la tabere de motivare și primesc burse lunare. LOCURI DISPONIBILE Componenta tutorat oferă 200 de locuri, dintre care 150 de locuri pentru elevii de liceu clasa a XII-a / XIII-a an școlar 2012 – 2013 și 50 de locuri pentru absolvenții cu diplomă de Bacalaureat, accesibile în 7 etape de depunere a aplicațiilor. Dacă locurile destinate elevilor de...
Continuare "Instructiuni de aplicare" »

Selectie

17 iunie 2013
Evaluarea și selecția vor fi realizate de un comitet de selecție alcătuit din 8 persoane. Comitetul cuprinde 2 comisii formate fiecare din 4 membri. Aplicaţiile vor fi împărţite în mod egal, în 2 grupe, spre a fi evaluate de câte o comisie.  CALENDARUL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE APLICARE Nr. Activitatea Perioada I. ETAPA I DE DEPUNERE 29 MAI - 25 IUNIE 2012 1.       Evaluare Comitet de Selecție 2 - 15 IULIE 2012...
Continuare "Selectie" »

Pregatire la biologie si chimie/fizica

29 mai 2012
COMPONENTA TUTORAT oferă, în cursul anului academic 2012-2013, sesiuni de pregătire în regim gratuit, pentru 200 de elevi de liceu și absolvenți de liceu de etnie romă, la materiile biologie și chimie/ fizică. Cursurile vor fi axate pe programa pentru admiterea în unităţile de învăţământ superior cu profil medical și vor fi realizate de profesori de specialitate.   TUTORII 33 de profesori de specialitate vor acorda cursuri de pregătire în regim gratuit la materiile biologie și chimie/ fizică, elevilor și absolvenților selectați în program. Cursurile vor fi axate pe programa pentru admiterea în unităţile de învăţământ superior cu profil medical.   CE VEI ÎNVĂȚA În funcție de facultatea, colegiul sau școala postliceală din domeniul medical pe care vrei să o urmezi, vei alege să faci meditații la materiile necesare la examenul de admitere: Biologie și Chimie...
Continuare "Pregatire la biologie si chimie/fizica" »

Burse

11 martie 2013
BURSE PENTRU BENEFICIARII ANULUI ACADEMIC 2012 – 2013 Burse în valoare de 500 de lei/ lună sunt oferite beneficiarilor componentei tutorat, pe perioada participării la cursurile de pregătire. În ultimele 3 luni de tutorat valoarea burselor poate crește la 800 de lei lunar, doar pentru beneficiarii care în cadrul ședințelor de meditații obțin media generală minimă 9.00, la testele de tutorat privind materiile selectate pentru cursurile de pregătire.   Condițiile de acordare a burselor Acordarea burselor se va realiza pe baza următoarelor documente: Formularul lunar de monitorizare a beneficiarului (anexa 1 din metodologie) completat de către Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și transmis în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, care va cuprinde date privind participarea la sesiunile de tutorat și teste lunare și rezultatele privind testele lunare. Adeverința...
Continuare "Burse" »

Tabere de motivare

05 aprilie 2013
TABĂRA DE MOTIVARE 29 - 31 MARTIE 2013 PREDEAL 129 de bursieri care se pregătesc pentru examenul la medicină au participat la tabăra de motivare de la Predeal. Aici au participat la atelierele organizate de trainer-ii Mariana Buceanu, Sorin Sandu, George Rădulescu și Mircea Toma. Bursierii au fost încurajați să aibă mai multă încredere în cunoștințele și abilitățile lor, să își stabilească un scop profesional și, în funcție de acesta, să ia cele mai bune hotărâri în traseul lor academic, să își dezvolte abilitățile de leadership și abilitățile de comunicare cu colegii și profesorii, au aflat care sunt cerințele educației medicale dar și cele ale unei profesii în domeniul medicinei.   TABERELE DE MOTIVARE   la care participă elevii și absolvenții selectați în program au ca scop dezvoltarea cunoștințelor participanților în domenii precum managementul...
Continuare "Tabere de motivare" »

Rezultatele selectiei

02 aprilie 2013
  Rezultatele selecției -  Tutorat - anul al II-lea, etapa I Nr. crt. Nume Prenume Rezultat 1 Badarau Gabi Diana Admis 2 Balica Ana Maria Andreea Admis 3 Balica Beatrice Miriam Admis 4 Baron Marius-Catalin Admis 5 Bia Gabriela Iuliana Admis 6 Bolozan Florina Ionela Admis 7 Capreanu Patricia Admis 8 Cazac Elena...
Continuare "Rezultatele selectiei" »