Tutorat: Burse

11 martie 2013
Bookmark and Share

BURSE PENTRU BENEFICIARII ANULUI ACADEMIC 2012 – 2013

Burse în valoare de 500 de lei/ lună sunt oferite beneficiarilor componentei tutorat, pe perioada participării la cursurile de pregătire. În ultimele 3 luni de tutorat valoarea burselor poate crește la 800 de lei lunar, doar pentru beneficiarii care în cadrul ședințelor de meditații obțin media generală minimă 9.00, la testele de tutorat privind materiile selectate pentru cursurile de pregătire.

 

Condițiile de acordare a burselor

Acordarea burselor se va realiza pe baza următoarelor documente:

 • Formularul lunar de monitorizare a beneficiarului (anexa 1 din metodologie) completat de către Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și transmis în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, care va cuprinde date privind participarea la sesiunile de tutorat și teste lunare și rezultatele privind testele lunare.
 • Adeverința originală privind media generală pentru anul școlar 2012-2013 cu media minimă de 5.00. Acest document va fi transmis o singura data, la sfarsitul anului scolar, si nu se aplică absolvenților de liceu.


Aceste documente vor fi evaluate și avizate lunar de către Roma Education Fund Romania în vederea aprobării burselor lunare acordate beneficiarilor.

Beneficiarul bursei trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Să participe la toate sesiunile de tutorat organizate de Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN. Absența beneficiarului la ședințele de tutorat va fi posibilă numai în următoarele situații:

- accidente cu vătămări corporale grave atestate de medicii specialiști,

- contactarea unor boli grave/cronice care necesită tratament,

- deces în familie,

- alte situatii medicale,

- situații de forță majoră;

 • Dacă este elev, să obțină media școlară generală anuală, precum și media fiecărei materii în parte, de minim 5.00. În caz contrar, plata tranșelor de bursă va fi suspendată până la momentul recuperării corigențelor. În cazul în care corigențele nu sunt recuperate, beneficiarul va trebui să restituie tranșele de bursă primite până la acel moment;
 • Să completeze și să transmită 2 formulare de autoevaluare, puse la dispoziție de către Fundația Roma Education Fund Romania;
 • Să participe la minim o tabăra regională de motivare;
 • Să nu facă nimic de natura a aduce atingere imaginii proiectului, sub sancțiunea de daune într-un cuantum egal cu valoarea totală a prezentei convenții;
 • Să respecte regulile impuse de AM POS DRU, în vederea bunei implementări al proiectului, reguli ce vor fi aduse in prealabil la cunoștința acestuia de către echipa de proiect;
 • Să completeze de câte ori va fi nevoie documentele necesare raportării către AMPOSDRU, solicitate de către Fundația Roma Education Fund Romania;
 • Să respecte Regulamentul de ordine interioara din cadrul grupului de tutorat din care face parte, acesta fiindu-i adus la cunoștință, înaintea semnării prezentei convenții, de către Fundația Roma Education Fund Romania;
 • Să finalizeze Programul de Tutorat pentru anul academic 2012-2013.

 

Detaliile cu privire la condițiile de acordare a burselor se pot citi în

METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR BENEFICIARILOR COMPONENTEI TUTORAT (2012-2013)

 

 

BURSE PENTRU BENEFICIARII ANULUI ȘCOLAR 2011 – 2012

Plata bursei se realizează de către Fundația Roma Education Fund Romania pe baza  Formularul lunar de monitorizare a beneficiarului.

Beneficiarului nu i se va plătii bursa pentru luna în care:

 • A absentat nemotivat de la 3 sesiuni de tutorat (meditații)
 • A absentat nemotivat de la testele lunare

 

Retragerea bursei și returnarea bursei de către beneficiar va avea loc dacă beneficiarul se va afla în una din următoarele situații:

 • Constatarea furnizării unor date false privind dosarul de aplicație
 • Retragerea din program din propia inițiativă
 • Abandonarea școlii până la încheierea anului școlar 2011-2012
 • Exmatricularea beneficiarului de către instituția de învățământ
 • Repetarea anului școlar 2011-2012
 • Decesul beneficiarului
 • Nefinalizarea programului tutorat pentru anul școlar 2011-2012

 

Metodologia de acordare a burselor în cadrul Componentei Tutorat 2011 - 2012