Tutorat: Ce este tutoratul?

29 mai 2012
Bookmark and Share

Componenta se adresează cetățenilor români de etnie romă, cu vârsta maximă de 35 de ani (născuți începând cu data de 1 octombrie 1978 inclusiv), care doresc să se înscrie la instituții de învățământ terțiar/ preuniversitar în domeniul medicinei umane, în anul 2013 și care în anul școlar 2012 - 2013 sunt elevi de liceu înscriși în clasa a XII-a (zi)/ a XIII-a (frecvență redusă) în cadrul instituțiilor de învățământ secundar din România sau absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat care nu sunt înscriși în cadrul unei forme de învățământ, 


În cursul anului academic 2012 - 2013, sunt oferite sesiuni de pregătire în regim gratuit, pentru 200 de elevi de liceu și absolvenți de liceu de etnie romă, la materiile biologie și chimie/ fizică. Cursurile sunt axate pe programa pentru admiterea în unităţile de învăţământ superior cu profil medical și sunt realizate de profesori de specialitate. În plus, elevii și absolvenții selectați în program participă la tabere de motivare și primesc burse lunare.

Taberele de motivare au ca scop dezvoltarea cunoștințelor participanților în domenii precum managementul caierei, leadership, lucrul în echipă și comunicare eficientă.

Burse lunare în valoare de 500 de lei sunt oferite beneficiarilor în cursul anului academic 2012 - 2013, pe perioada participării la cursurile de pregătire.  În ultimele 3 luni de tutorat valoarea burselor poate crește la 800 de lei lunar, doar pentru beneficiarii care în cadrul ședințelor de meditații obțin media generală minimă 9.00, la testele de tutorat privind materiile selectate pentru cursurile de pregătire.

 

LOCURI DISPONIBILE
Componenta tutorat oferă 200 de locuri, dintre care 150 de locuri pentru elevii de liceu clasa a XII-a / XIII-a an școlar 2012 – 2013 și 50 de locuri pentru absolvenții cu diplomă de Bacalaureat, accesibile în 3 etape de depunere a aplicațiilor. Dacă locurile destinate elevilor de liceu nu se ocupă, acestea vor putea fi completate de către absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și viceversa, în ordinea cronologică a completării dosarelor, așa cum este detaliat mai jos.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie:

  • Să fie de cetăţenie română,
  • Să își declare apartenenţa la etnia romă,
  • Să fie născut începând cu  data de 1 octombrie 1978 inclusiv,
  • Să fie înscris sau să se înscrie în clasele a XII-a (la zi)/ a XIII-a (frecvență redusă) în anul şcolar 2012-2013, în cadrul unei unități de învățământ secundar din România / să fie  absolvent de liceu cu diploma de Bacalaureat care nu este înscris într-o formă de învățământ în anul școlar 2012 - 2013,
  • Să opteze pentru înscrierea la instituții de învățământ terțiar/preuniversitar în domeniul medicinei umane în anul 2013.