Tutorat: Instructiuni de aplicare

17 iunie 2013
Bookmark and Share

COMPONENTA TUTORAT oferă, în cursul anului academic 2012-2013, sesiuni de pregătire în regim gratuit la materiile biologie și chimie/ fizică, pentru 200 de tineri cetățeni români de etnie romă, născuți începând cu 1 octombrie 1978 care sunt elevi de liceu în an terminal sau absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Cursurile sunt axate pe programa pentru admiterea în unităţile de învăţământ superior cu profil medical și sunt realizate de profesori de specialitate. În plus, elevii și absolvenții selectați în program participă la tabere de motivare și primesc burse lunare.

LOCURI DISPONIBILE
Componenta tutorat oferă 200 de locuri, dintre care 150 de locuri pentru elevii de liceu clasa a XII-a / XIII-a an școlar 2012 – 2013 și 50 de locuri pentru absolvenții cu diplomă de Bacalaureat, accesibile în 7 etape de depunere a aplicațiilor. Dacă locurile destinate elevilor de liceu nu se ocupă, acestea vor putea fi completate de către absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și viceversa, în ordinea cronologică a completării dosarelor, așa cum este detaliat în secțiunea SELECȚIE.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie:
Să fie de cetăţenie română,
Să își declare apartenenţa la etnia romă,
Să fie născut începând cu  data de 1 octombrie 1978 inclusiv,
Să fie înscris sau să se înscrie în clasele a XII-a (la zi)/ a XIII-a (frecvență redusă) în anul şcolar 2012-2013, în cadrul unei unități de învățământ secundar din România / să fie  absolvent de liceu cu diploma de Bacalaureat și să nu fie înscris într-o formă de învățământ în anul școlar 2012 - 2013,
Să opteze pentru înscrierea la instituții de învățământ terțiar/preuniversitar în domeniul medicinei umane în anul 2013.

 

CUM APLICI PENTRU TUTORAT
Depunerea dosarului de aplicare se va face în două etape, după cum urmează:

1. COMPLETAREA FORMULARULUI DE APLICARE ONLINE
În perioada 28 MAI 2013 - 20 IUNIE 2013, aplicanţii vor completa online Formularul de aplicare pe website-ul proiectului, www.profesionistiromi.ro, secțiunea BURSE ROMI, accesând APLICĂ PENTRU TUTORAT ȘI BURSE. Fiecare aplicant își va crea propriul cont pe site și se va înscrie completând în întregime formularul de aplicare online disponibil pe site. Completarea formularului este posibilă doar atunci când candidatul este logat pe website (adică numai atunci când aplicantul își accesează propriul cont de pe site) și se poate face în mai multe etape, prin salvarea informațiilor completate de fiecare dată și revenirea asupra formularului prin logarea pe site.

2. TRANSMITEREA PRIN POȘTĂ A DOCUMENTELOR DE APLICARE
Pentru ca aplicantul să fie inclus în etapa de selecție, acesta va trebui să transmită în perioada 28 MAI 2013 - 20 IUNIE 2013, prin poștă (la adresa Fundaţia Roma Education Fund Romania, Str. Vaselor nr. 60, Etajul 3, Sector 2, 021255 Bucureşti), o serie de documente, conform datelor menționate în CALENDARUL DE APLICARE.

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:

Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

 

CALENDARUL DE APLICARE

NR.

ACTIVITATEA

DOSARUL DE  APLICARE

PERIOADA

I.

ETAPA I DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

30 MAI –

25 IUNIE 2012

1.      

Completarea online a Formularului de aplicare

Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

30 MAI –

25 IUNIE 2012

2.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare

1.     Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului, care atestă că aplicantul este înscris în clasa a XI-a (zi)/ aXII-a frecvență redusă în anul şcolar 2011-2012 - document obligatoriu

30 MAI –

25 IUNIE 2012

(data poștei)

2.     Cartea de identitate a aplicantului, în copie document obligatoriu

3.     Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original document obligatoriu

4.     Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

5.     Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului, care atestă că aplicantul este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecvență redusă în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

30 SEPTEMBRIE 2012      (data poștei)

II.

ETAPA II DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

2 IULIE - 

5 AUGUST 2012

1.

Completarea online a Formularului de aplicare

 Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

2 IULIE - 5 AUGUST 2012

2.

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie document obligatoriu

2 IULIE - 5 AUGUST 2012

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului, care atestă că aplicantul este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecvență redusă în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

30 SEPTEMBRIE 2012 (data poștei)

III.

ETAPA III DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

20 AUGUST –

30 SEPTEMBRIE 2012

1.

Completarea online a Formularului de aplicare

Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

20 AUGUST –

30 SEPTEMBRIE 2012

2.

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către elevii de liceu

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

20 AUGUST –

8 OCTOMBRIE 2012

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului, care atestă că aplicantul este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecvență redusă în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

3.

 

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către absolvenții de liceu cu diplomă de Bacalaureat

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

20 AUGUST –

8 OCTOMBRIE 2012

(data poștei)

 

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Copia diplomei de Bacalaureat – document obligatoriu

IV.

ETAPA IV DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

1 OCTOMBRIE –

31 OCTOMBRIE 2012

1.      

Completarea online a Formularului de aplicare

Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

1 OCTOMBRIE –

31 OCTOMBRIE 2012

2.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către elevii de liceu

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

1 OCTOMBRIE –

8 NOIEMBRIE 2012

(data poștei)

 

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului care atestă că este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecventa redusa în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

3.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către absolvenții de liceu cu diplomă de Bacalaureat

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

1 OCTOMBRIE –

8 NOIEMBRIE 2012

(data poștei)

 

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Copia diplomei de Bacalaureat – document obligatoriu

V.

ETAPA V DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

22 NOIEMBRIE –

10 DECEMBRIE 2012

1.      

Completarea online a Formularului de aplicare

Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

22 NOIEMBRIE –

10 DECEMBRIE 2012

2.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către elevii de liceu

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

22 NOIEMBRIE –

10 DECEMBRIE 2012

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului care atestă că este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecventa redusa în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

3.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către absolvenții de liceu cu diplomă de Bacalaureat

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

22 NOIEMBRIE –

10 DECEMBRIE 2012

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Copia diplomei de Bacalaureat – document obligatoriu

VI.

ETAPA VI DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

27 FEBRUARIE –

18 MARTIE 2013

1.      

Completarea online a Formularului de aplicare

Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

27 FEBRUARIE –

18 MARTIE 2013

2.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către elevii de liceu

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

27 FEBRUARIE –

18 MARTIE 2013

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului care atestă că este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecventa redusa în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

3.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către absolvenții de liceu cu diplomă de Bacalaureat

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

27 FEBRUARIE –

18 MARTIE 2013

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Copia diplomei de Bacalaureat – document obligatoriu

VII.

ETAPA VII DE DEPUNERE

DOSARUL DE APLICARE

28 MAI –

20 IUNIE 2013

1.      

Completarea online a Formularului de aplicare

Se completează pe website-ul www.profesionistiromi.ro

28 MAI –

20 IUNIE 2013

2.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către elevii de liceu

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

28 MAI –

20 IUNIE 2013

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Adeverinţa de elev, în original, vizată de reprezentantul legal al liceului care atestă că este înscris în clasa a XII-a zi/ aXIII-a frecventa redusa în anul şcolar 2012-2013 - document obligatoriu

3.      

Transmiterea prin poștă a dosarului de aplicare de către absolvenții de liceu cu diplomă de Bacalaureat

1.   Cartea de identitate a aplicantului, în copie – document obligatoriu

28 MAI –

20 IUNIE 2013

(data poștei)

2.   Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă, în original – document obligatoriu

3.   Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor personale, în original - document obligatoriu

4.   Copia diplomei de Bacalaureat – document obligatoriu

Descarcă de mai jos documentele de aplicare tip:

Declarația pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romă
Nota de informare privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Documentele vor fi transmise de candidați conform datelor menționate în calendarul de aplicare de mai sus, prin poștă, la adresa: 
Fundaţia Roma Education Fund Romania
Str. Vaselor nr. 60, Etajul 3,
Sector 2, 021255 Bucureşti


Excepție: Candidații care aplică pentru prima dată în a IV-a etapă și care transmit formularul de aplicare online complet până la data de 31 octombrie 2012, vor putea transmite dosarul de aplicare complet până la data de 8 NOIEMBRIE 2012 (data poștei).

Dosarul de aplicare va fi acceptat dacă documentele transmise respectă următoarele condiții de validitate:
Copia după actul de identitate sau paşaport trebuie să fie lizibilă.
Adeverința de elev trebuie să poarte în original ştampila şi semnătura reprezentantului liceului unde aplicantul studiază (nu sunt acceptate copiile xerox), să NU fie corectată sau alterată.
Copia diplomei de Bacalaureat trebuie să fie lizibilă.
Nota de informare privind utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 1) trebuie descărcată de pe website-ul www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI, printată, completată, datată, semnată de către aplicant și trimisă ÎN ORIGINAL. Nu sunt acceptate copii xerox.
Declarația pe propria răspundere privind apartenența la etnia romă (anexa 2) trebuie descărcată de pe website-ul www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI, printată, completată, datată, semnată de către aplicant și trimisă ÎN ORIGINAL. Nu sunt acceptate copii xerox.

Lipsa unui document obligatoriu stabilit pentru fiecare categorie atrage excluderea aplicantului din etapa finală de selecție privind componenta de tutorat și burse.

VOR FI DECLARATE NEELIGIBILE DOSARELE:

• Incomplete: lipsa unui document obligatoriu stabilit pentru fiecare categorie atrage excluderea aplicantului din etapa finală de selecție
• Care NU respectă condițiile de validitate privind documentele solicitate.
• Aplicanţilor care beneficiază de programe pregătitoare şi burse similare în alte proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sau Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului/ de către REF Budapesta sau alte organizaţii.
• Aplicanţilor care au finalizat Componenta Tutorat în anul 2011-2012.
• Aplicanţilor de altă etnie decât cea romă sau de altă cetățenie decât cea română.
• Aplicanţilor care studiază în instituțiile de învățământ din alte țări decât România.

Pentru detalii consultați METODOLOGIA DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - COMPONENTA TUTORAT ȘI BURSE - Anul școlar 2012-2013 (modificată la data de 16 august 2012)