Achiziție accesorii de birou, articole mărunte de birou, articole de papetărie și alte articole din hârtie, material informatic

08 august 2013
Bookmark and Share

INVITATIE DE PARTICIPARE

ACHIZIŢIA DE „ACCESORII DE BIROU, ARTICOLE MARUNTE DE BIROU, ARTICOLE DE PAPETARIE SI ALTE ARTICOLE DIN HARTIE, MATERIAL INFORMATIC”

 

Denumire proiect: “O generatie de specialisti romi in domeniul medical”, POSDRU/96/6.2/S/62047

Denumire contract: Achiziţia de „accesorii de birou, articole marunte de birou, articole de papetarie si alte articole din hartie, material informatic”

 

Stimate domn/Stimata doamna,

 

Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect Achiziţia de „accesorii de birou, articole marunte de birou, articole de papetarie si alte articole din hartie, material informatic”

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul si locul de implementare a contractului: Achiziţia de „accesorii de birou, articole marunte de birou, articole de papetarie si alte articole din hartie, material informatic” ce trebuie livrate la adresa achizitorului din Str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti, România;

Tip si durata contract: Contract de furnizare – de la data semnarii contractului pana la 31.12.2013;

Valoare estimata: 60200 lei, fara TVA;

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 19.08.2013, ora 13:00

Data si ora deschiderii ofertelor: 20.08.2013, ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;

Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: solicitare prin e-mail la adresa: andrei@mma.ro

Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca e cazul): curs leu/euro al BNR din data 05.08.2013: 1€ = 4,4201 RON;

 

Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.

 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la: Andrei Sarau, telefon: 0725 214 493 sau e-mail: andrei@mma.ro