Achiziție de echipamente

10 septembrie 2013
Bookmark and Share

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE

 

Denumire proiect: “O generatie de specialisti romi in domeniul medical”, POSDRU/96/6.2/S/62047

Denumire contract: Achiziţia de echipamente

 

Stimate domn/Stimata doamna,

Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect Achiziţia de echipamente.

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul si locul de implementare a contractului: Achiziţia de echipamente (Lot 1 – laptop-uri

Lot 2 – fotocopiator si multifunctional, Lot 3 – sistem de arhivare a documentelor justificative ale proiectului) ce trebuie livrate la adresa achizitorului din Str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti, România;

Tip si durata contract: Contract de furnizare – de la data semnarii contractului pana la 15.11.2013;

Valoare estimata:  403725.61 lei, fara TVA;

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 19.09.2013, ora 13:00

Data si ora deschiderii ofertelor: 20.09.2013, ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;

Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: solicitare prin e-mail la adresa: andrei@mma.ro

Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca e cazul): curs leu/euro al BNR din data 05.09.2013: 1€ = 4.4461 RON;

Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la: Andrei Sarau, telefon: 0725 214 493 sau e-mail: andrei@mma.ro