Achiziție servicii cazare, masă, transport, servicii catering și organizare evenimente

08 august 2013
Bookmark and Share

INVITATIE DE PARTICIPARE LA
ACHIZIȚIA DE SERVICII DE “CAZARE, MASA, TRANSPORT, SERVICII CATERING SI ORGANIZARE EVENIMENTE”
 

Denumire proiect: “O generatie de specialisti romi in domeniul medical”, POSDRU/96/6.2/S/62047
Denumire contract:
Achiziția de servicii de “cazare, masa, transport, servicii catering si organizare evenimente”

Stimate domn/Stimata doamna,
Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect servicii de “cazare, masa, transport, servicii catering si organizare evenimente”

INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Obiectul si locul de implementare a contractului: Achiziția de servicii de “cazare, masa, transport, servicii catering si organizare evenimente” ce trebuie prestate la locatia indicata de Achizitor;
Tip si durata contract: Contract de servicii – de la data semnarii contractului pana la 31.12.2013;
Valoare estimata: 64070 lei, fara TVA;
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 15.08.2013, ora 13:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 16.08.2013, ora 13:00
Adresa la care se transmit ofertele: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: solicitare prin e-mail la adresa: andrei@mma.ro
Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca e cazul): curs leu/euro al BNR din data 05.08.2013: 1€ = 4,4201 RON;

Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la: Andrei Sarau, telefon: 0725 214 493 sau e-mail: andrei@mma.ro