Anunț achiziție servicii de formare profesională 2

05 decembrie 2012
Bookmark and Share

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, sector 1, Bucureşti, C.U.I.  RO 18912239 doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/62047 “O generație de specialiști romi în domeniul medical” ID 62047, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, servicii de formare profesionala: Lot 1. Servicii formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria mediator sanitar, cod COR 513902, pentru 20-30 persoane, organizate in Municipiul Bucuresti; Lot 2. Servicii de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria mediator sanitar, cod COR 513902, pentru 20-30 persoane, organizate in Municipiul Iasi; Lot 3. Servicii de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria operator prestatii sociale, cod COR 532906, pentru 20-30 persoane, organizate in Municipiul Iasi; Lot 4. Servicii de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria brancardier, cod COR 325801, pentru 20-30 persoane, organizate in Municipiul Iasi; Lot 5. Servicii de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria lucrator social, cod nomenclator / cod COR 532908, pentru 20-30 persoane, organizate in Municipiul Iasi;

Procedura aplicată este procedura competitiva, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data de 31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007–2013, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut

Data limită pentru primirea ofertelor este 18.12.2012, ora 13:00, la adresa str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti.

Deschiderea ofertelor: 19.12.2012, ora 16:00, la adresa Calea Plevnei, nr. 98, bl.10C, Sector 1, cod postal 010224, Bucuresti, România.

Valoare estimata a achizitiei este de 327000 RON, iar durata contractului este de 6 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Documentatia de atribuire se poate obtine printr-o solicitare la adresa de email adrian@mma.ro, iar informaţii suplimentare la telefon 021.313.40.47, 0727 735 903, zilnic, între orele 11-17, persoană de contact Adrian Szelmenczi sau accesand www.profesionistiromi.ro