Anunț achiziție servicii de formare profesională - lucrător social

22 ianuarie 2013
Bookmark and Share

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, Sector 1, Bucureşti, C.U.I.  RO 18912239, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/62047 “O generație de specialiști romi în domeniul medical” ID 62047, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, servicii de prestare de cursuri de formare profesionala pentru dobândirea de competențe profesionale pentru ocupația/ meseria lucrător social, cod nomenclator/ cod COR 532908, pentru 20-30 persoane, în condițiile legii, organizate in Municipiul Iasi;

Procedura aplicată este procedura competitivă, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data de 31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007–2013, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.

Data limită pentru primirea ofertelor este 04.02.2013, ora 13:00, la adresa Calea Plevnei nr. 98, Bloc 10C, Sector 1, Cod Poștal 010224, Bucureşti, România.

Deschiderea ofertelor: 05.02.2013, ora 16:00, la adresa Calea Plevnei, nr. 98, Bloc 10C, Sector 1, Cod Poștal 010224, București, România.

Valoarea estimată a achiziției este de 75000 RON, iar durata contractului este de 6 luni de la data semnării contractului de către ambele părți.

Documentația de atribuire se poate obține printr-o solicitare la adresa de email adrian@mma.ro. Informaţii suplimentare se pot obține la telefon 021 313 40 47, 0727 735 903, zilnic, între orele 11-17, persoană de contact Adrian Szelmenczi sau accesând www.profesionistiromi.ro.