Anunț achiziție servicii de formare profesională - lucrător social - CLARIFICARE

28 ianuarie 2013
Bookmark and Share

In atentia ofertantilor,

Referitor la procedura de achizitie deschisa in data de 22.01.2013 conform careia Asociatia „Agentia de Monitorizare a Presei” (AMP) deschide procedura competitiva, pentru achizitia publica de Servicii de prestare de cursuri de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria lucrator social, cod nomenclator / cod COR 532908, pentru 20-30 persoane, in conditiile legii organizate in Municipiul Iasi; conform anuntului disponibil la adresa www.profesionistiromi.ro, sectiunea achizitii, pentru a veni in sprijinul potentialilor ofertanti AMP face precizari suplimentare.


Astfel, subscrisa Asociaţia Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Bibicescu nr. 13, cod fiscal 18912239, dosar 20263/299/23.06.2006 va aduce la cunostinta ca referitor la documentatia pentru achiziţia de „Servicii de prestare de cursuri de formare profesionala”, face urmatoarea clarificare:

 

Ocupatia/ meseria de lucrator social, cod nomenclator / cod COR 532908, corespunde codului NC 5139.2.2 lucrator social in comunitate, program de formare profesioanla nivel 2.