Anunț achiziție servicii de formare profesională - lucrător social - CLARIFICARE 2

31 ianuarie 2013
Bookmark and Share

In atentia ofertantilor,


Referitor la procedura de achizitie deschisa in data de 22.01.2013, conform careia Asociatia „Agentia de Monitorizare a Presei” (AMP) deschide procedura competitiva, pentru achizitia publica de Servicii de prestare de cursuri de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria lucrator social, cod nomenclator / cod COR 532908, pentru 20-30 persoane, in conditiile legii, organizate in Municipiul Iasi; conform anuntului disponibil la adresa www.profesionistiromi.ro, sectiunea achizitii, pentru a veni in sprijinul potentialilor ofertanti AMP face precizari suplimentare.


Astfel, subscrisa Asociaţia Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Bucureşti, Str. Ion Bibicescu nr. 13, cod fiscal 18912239, dosar 20263/299/23.06.2006 va aduce la cunostinta ca referitor la documentatia pentru achiziţia de „Servicii de prestare de cursuri de formare profesionala”, face urmatoarele clarificari:

 

Documentul justificativ solicitat la sectiunea referitoare la “lista prestarilor de servicii similare din ultimii 3” este reprezentat de un document centralizator care sa contina lista organizatiilor cu care societatea/asociatia a avut contracte anterioare pentru prestare de servicii de training, numarul de participanti la cursurile de calificare/recalificare si numarul de aboslventi certificati ai acestor cursuri. In cazul persoanelor fizice participante la cursuri, se va trece numarul de cursanti inscrisi si numarul de absolventi cerificati.

 

Furnizorul declarat castigator in urma procedurii de achizitie publica, va trebui sa prezinte cu 5 zile inainte de inceperea cursurilor, documente justificative privitoare la trainer. Din acestea, trebuie sa rezulte ca trainerul sau trainerii desemnati vor asigura pregatirea participantilor pe intreaga perioada de desfasurare a cursurilor si ca acestia detin calificarea necesara pentru a realiza aceaste calificari.