Clarificări achiziția de echipamente 2

25 octombrie 2013
Bookmark and Share

 In atentia potentialilor ofertanti,


Referitor la procedura de achizitie deschisa in data de 18.10.2013 conform careia Asociatia „Agentia de Monitorizare a Presei” (AMP) , cu sediul în Bucureşti, str. Ion Bibicescu nr. 13, cod fiscal 18912239, dosar 20263/299/23.06.2006 deschide procedura pentru achizitia publica de
echipamente conform anuntului disponibil la adresa www.profesionistiromi.ro, sectiunea Achizitii, AMP face urmatoarele precizari ca urmare a unor erori materiale interventie in caietul de sarcini.

 

I. Se inlocuieste termenul de PACHET cu termenul LOT.

Astfel descrierea obiectului contractului devine:

Pachet Laptop Model 1 devine LOT 1 Laptop Model 1, Valoarea maximă a contractului aferenta LOT 1: 26974.44 lei, fără TVA.

Pachet Laptop Model 2 devine LOT 2 Laptop Model 2, Valoarea maximă a contractului aferenta LOT 2: 15420.97 lei, fără TVA.

Pachet Laptop Model 3 devine LOT 3 Laptop Model 3, Valoarea maximă a contractului aferenta LOT 3: 8289.52 lei, fără TVA.

Pachet Laptop Model 4 devine LOT 4 Laptop Model 4, Valoarea maximă a contractului aferenta LOT 4: 8758.69 lei, fără TVA.

 

 

Ofertantii pot trimite o oferta pentru lotul 1, lotul 2, lotul 3 sau lotul 4 sau pentru doua, trei sau toate loturile. Ofertantii trebuie sa mentioneze acest lucru pe plicul care contine documentele.

Atribuirea se face pe fiecare lot in parte, avand in vedere CRITERIU DE ATRIBUIRE: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

In situatia in care pe un lot nu se primesc trei oferte acceptabile, procedura de atribuire aferenta acelui lot se anuleaza.

Va rugam sa faceti referire in oferta transmisa la LOT, nu la pachet.

 

II. Termenul limita de depunere a ofertelor (data si ora) se prelungeste pana la: 30.10.2013, ora 13:00.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 31.10.2013, ora: 13:00, sediul Asociatiei „Agentia de Monitorizare a Presei”.