Clarificari pentru procedura de achizitie echipamente

17 septembrie 2013
Bookmark and Share

In atentia potentialilor ofertanti,


Referitor la procedura de achizitie deschisa in data de 10.09.2013 conform careia Asociatia „Agentia de Monitorizare a Presei” (AMP) , cu sediul în Bucureşti, str. Ion Bibicescu nr. 13, cod fiscal 18912239, dosar 20263/299/23.06.2006 deschide procedura pentru achizitia publica de echipamente conform anuntului disponibil la adresa www.profesionistiromi.ro, sectiunea Achizitii, AMP face precizari suplimentare: Software-ul aferent echipamentului de la LOTUL 3, trebuie sa includa licentiere pentru un numar de 12 utilizatori.

In consecinta, termenul limita de depunere a ofertelor (data si ora) se prelungeste pana la: 19.09.2013, ora 17:00.