Invitatie de participare - Achizitie de echipamente

18 octombrie 2013
Bookmark and Share

Denumire proiect: “O generatie de specialisti romi in domeniul medical”, POSDRU/96/6.2/S/62047

Denumire contract: Achiziţia de echipamente

 

Stimate domn/Stimata doamna,

 

Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect echipamente

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

 

Obiectul si locul de implementare a contractului: Achiziţia de echipamente – laptop-uri, ce trebuie livrate la adresa achizitorului din Str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti, România;

Tip si durata contract: Contract de furnizare – de la data semnarii contractului pana la 31.12.2013;

Valoare estimata:  58345.23 lei, fara TVA;

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28.10.2013, ora 13:00

Data si ora deschiderii ofertelor: 29.10.2013, ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, cod postal 010224, sector 1, Bucuresti;

Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: solicitare prin e-mail la adresa: andrei@mma.ro

Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca e cazul): curs leu/euro al BNR din data 16.10.2013: 1€ = 4.4484 RON;

Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la: Andrei Sarau, telefon: 0725 214 493 sau e-mail: andrei@mma.ro