Prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru achizitia lotului 1 - echipamente

06 iulie 2012
Bookmark and Share

Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Str. Ion Bibicescu nr.13, Sector 1, Bucureşti, C.U.I.  RO 18912239, cont bancar RO83 BTRL 0450 1205 A793 02XX,  deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Mircea Valentin Toma - Preşedinte, doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/62047 “O generație de specialiști romi în domeniul medical” ID 62047, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” anunță prelungirea perioadei pentru depunerea ofertelor pentru echipamentele aferente Lotului 1 pana la data de 17.07.2012, ora 16.00. Ofertele se primesc la adresa din str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, Bucureşti.

Menționăm că din Lotul 1 fac parte următoarele echipamente: 1 bucată - Aparat foto digital (model 1) însoțit de un card memorie de 64 GB SDHC compatibil, un blitz compatibil (separat de cel cu care vine dotat aparatul), un trepied foto compatibil și o geantă/ toc pentru transportul aparatului foto; 1 bucată Aparat foto digital (model 2) însoțit de un card de memorie de 32 GB compatibil și o geantă/ toc pentru transportul aparatului foto; 1 bucată – Scanner.

Procedura aplicată este procedura competitivă, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data de 31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007–2013, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: preţul cel mai scăzut.

Documentația de atribuire se poate obține accesând site-ul www.profesionistiromi.ro; informaţii suplimentare se pot obține la telefon 021.313.40.47, 0730.555.024, zilnic, între orele 11:00-17:00, e-mail: cristiana@mma.ro, persoană de contact Cristiana Ruseni.