Anunț angajare tutori - dată limită de aplicare 18.01.2013

11 ianuarie 2013
Bookmark and Share

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, selectează în perioada 11 ianuarie – 31 ianuarie 2013, prin concurs de dosare, un număr de 19 cadre didactice care să ocupe funcţii de tutori în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane derulat de Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei, în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, Asociaţia Medicilor Rezidenţi, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și Open Society Institute.

Localităţile de selecţie a tutorilor sunt: Brasov, Cluj-Napoca, Zalau (jud. Salaj), Carei (jud.Satu Mare), Vaslui, Tecuci (jud. Galati), Targoviste (jud. Dambovita), Calugareni (jud. Giurgiu), Turnu Magurele (jud.Teleorman), Baicoi (jud.Prahova), Targu Jiu (jud. Gorj), Dragalina (jud. Calarasi), Buftea (jud. Ilfov).

Notă!

* Posturile disponibile sunt menţionate mai jos, în Anexa 1 la prezentul anunţ.

 

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a)     Să fie cadrul didactic cu atribuţii in execuţie în învăţământ.

b)     Să fie apt din punct de vedere medical.

c)     Să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul Biologie, Chimie sau Fizică.

d)     Să aibă cel putin 3 ani de experienţă în predarea materiilor Biologie, Chimie sau Fizică;

e)     Să aibă resedinta în localităţile de selecţie.

f)      Constituie avantaj experienţa anterioară în ceea ce priveşte participarea la alte programe de tutorat destinate elevilor/alte proiecte in domeniul Educatie.

g)     Disponibilitate de lucru cu beneficiari apartinand grupurilor vulnerabile.

h)     Cunostinte de operare PC, Microsoft Office (Word, Excell, etc).

i)      Să poată asigura locație pentru desfășurarea ședințelor de tutorat.

  

Principalele atribuţii ale tutorelui sunt:

-        Stabileşte locaţia unde se va desfăşura activitatea de tutorat,

-        Ofera meditaţii elevilor selectaţi în program,

-        Evaluează cunoştinţele dobândite de către elevi pe parcursul perioadei de tutorat,

-        Întocmeşte dosarul elevului care să curprindă evaluarea iniţială, testările de pe parcursul programului de meditaţii şi evalurea finală,

-        Întocmeşte dosarul lunar de raportare a activității desfășurate.

-        Transmite către Sastipen rezultatele lunare ale elevilor şi rapoartelor de activitate.

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

1.     Formular de aplicaţie (semnat si datat),

              documentul tip se va descărca de aici: 

              Formular de aplicație pentru poziția de tutore

2.     Curriculum Vitae în format Europass (semnat si datat pe fiecare pagina, in coltul din dreapta jos),

3.     Copie a documentelor care atestă studiile(semnat pe fiecare pagina, cu mentiunea „ Conform cu originalul”),

4.     Copie a actului de identitate (semnat pe fiecare pagina, cu mentiunea „ Conform cu originalul”),

5.     Copie a certificatului de căsătorie, după caz, (semnat pe fiecare pagina, cu mentiunea „ Conform cu originalul”),

6.     Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,

7.     Adeverinţă medicală;

8.     Cazier judiciar.

Dosarele se vor depune/transmite până cel târziu la data de 18 ianuarie 2013 la sediul Centrului Romilor pentru Politici de  Sănătate – SASTIPEN, Str. Mircea cel Batrân, nr. 76, sector 5, Bucureşti, cod postal: 051112, sau prin e-mail la adresa: educatie@sastipen.ro.

NOTA:

*In cazul in care aplicatia este trimisa prin posta, se va  menţiona pe plic: „Aplicaţie componenta tutorat”

*In cazul in care aplicatia este trimisa online, se va  menţiona la subiectul corespondentei: „Aplicaţie componenta tutorat”

Atenţie! Aplicaţiile incomplete vor fi respinse automat.

 

Calendarul de selecţie va fi astfel:

11 ianuarie-18 ianuarie 2013

Depunerea aplicaţiilor

21 ianuarie-23 ianuarie 2013

Etapa de evaluare de dosare ale aplicanţilor

 24 ianuarie 2013

Afisarea rezultatelor (candidaţi admişi, candidaţi respinşi, candidaţi programaţi la interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi aplicanţi îndeplinesc cumulativ criteriile de selecţie pe acelaşi post în aceeaşi localitate)

25 ianuarie-29 ianuarie 2013

Susţinerea interviurilor (telefonic/online)

30 ianuarie

Rezultatele interviurilor

31 ianuarie

Afişarea rezultatelor finale

 
Candidaţii vor fi notificaţi în scris prin e-mail/postă/telefonic, la finalul procesului de selecţie, cu privire la rezultatul final. De asemenea, rezultatele selectie vor fi afisa pe site-ul www.profesionistiromi.ro si www.sastipen.ro .

Eventualele contestaţiilor se vor depune în 24 de ore de la data comunicării rezultatelor la adresa  Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore  de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor.

 
Detalii suplimentare şi asistenţă în obţinerea şi completarea Formularului de aplicatie se vor obţine din partea Centrului Romilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN, tel: 021/456 03 21, e-mail
educatie@sastipen.ro sau www.profesionistiromi.ro si www.sastipen.ro .

 

Vă urăm succes!

 

_________________________________________ 

ANEXA 1

Posturi disponibile

în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Regiunea

Locatia de meditatii

Posturi disponibile

Numar profesori de Biologie

Numar profesori de Chimie

Numar profesori de Fizica

Regiunea Centru

Brasov

1

 

 

Regiunea N-V

Cluj-Napoca

1

 

 

Regiunea N-V

Zalau (Jud. Salaj)

 

1

 

Regiunea N-V

Carei (jud.Satu Mare)

1

1

 

Regiunea N-E

Vaslui

1

1

 

Regiunea S-E

Tecuci (jud. Galati)

 

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Targoviste (jud. Dambovita)

1

 

 

Regiunea Sud - Muntenia

Calugareni (jud. Giurgiu)

 

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Turnu Magurele (jud.Teleorman)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Baicoi (jud.Prahova)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Dragalina (jud. Calarasi)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Buftea (jud. Ilfov)

1

1

 

Regiunea S-V Oltenia

Targu Jiu (jud. Gorj)

1