Anunț angajare tutori - dată limită de aplicare 22.11.2012

28 noiembrie 2012
Bookmark and Share

ANUNȚ - Dat fiind numărul mare de candidați la funcția de tutore, calendarul de selecție a fost modificat, noua data de anunțare a rezultatelor fiind 3 decembrie 2012.

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, selectează în perioada 29 octombrie – 22 noiembrie 2012, prin concurs de dosare, un număr de 48 cadre didactice care să ocupe funcţii de tutori în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, derulat de Asociația Agenţia de Monitorizare a Presei în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, Asociaţia Medicilor Rezidenţi, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și Open Society Institute .

 

Localităţile de selecţie a tutorilor sunt: Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Turda (jud. Cluj), Targoviste (jud. Dambovita), Craiova(jud Dolj), Slobozia si Urziceni (jud. Ialomita), Iasi, Baia Mare (jud. Maramures), Ploiesti (jud. Prahova), Zalau (jud. Salaj), Tecuci (jud. Galati), Giurgiu, Marasesti (jud.Vrancea), Targu Jiu (jud. Gorj), Targu Mures (jud. Mures), Oltenita (jud. Calarasi), Oradea (jud. Bihor), Teaca (jud Bistrita-Nasaud).

 

Notă!

* Posturile disponibile sunt menţionate mai jos, în anexă.

 

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a)     Să fie cadrul didactic cu atribuţii in execuţie în învăţământ;

b)     Să fie apt din punct de vedere medical;

c)     Să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul Biologie, Chimie sau Fizică;

d)     Să aibă cel putin 3 ani de experienţă în predarea materiilor Biologie, Chimie sau Fizică;

e)     Să aibă reședința în localităţile de selecţie;

f)      Constituie avantaj experienţa anterioară în ceea ce priveşte participarea la alte programe de tutorat destinate elevilor/alte proiecte în domeniul Educație;

g)     Disponibilitate de lucru cu beneficiari aparținând grupurilor vulnerabile;

h)     Cunoștințe de operare PC, Microsoft Office (Word, Excell, etc);

i)      Să poată asigura locație pentru desfășurarea ședințelor de tutorat.

 

Principalele atribuţii ale tutorelui sunt:

-        Stabileşte locaţia unde se va desfăşura activitatea de tutorat,

-        Oferă meditaţii elevilor selectaţi în program,

-        Evaluează cunoştinţele dobândite de către elevi pe parcursul perioadei de tutorat,

-        Întocmeşte dosarul elevului care să curprindă evaluarea iniţială, testările de pe parcursul programului de meditaţii şi evalurea finală,

-        Întocmeşte dosarul lunar de raportare a activității desfășurate.

-        Transmite către Sastipen rezultatele lunare ale elevilor şi rapoartelor de activitate.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

1.     Formular de aplicaţie

documentul tip se va descarca de aici:

  Formular de aplicație pentru poziția de tutore

2.     Curriculum Vitae în format Europass,

3.     Copie a documentelor care atestă studiile,

4.     Copie a actului de identitate,

5.     Copie a certificatului de căsătorie, după caz,

6.     Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,

7.     Adeverinţă medicală,

8.     Cazier judiciar.

 

Dosarele se vor depune/transmite până cel târziu la data de 22 noiembrie 2012, ora 17.00 la sediul Centrului Romilor pentru Politici de  Sănătate – SASTIPEN, Str. Mircea cel Batrân, nr. 76, sector 5, Bucureşti, cod postal: 051112, sau prin e-mail educatie@sastipen.ro.

 

NOTA:

*În cazul în care aplicația este trimisă prin poștă, se va menţiona pe plic: „Aplicaţie componenta tutorat”

*În cazul în care aplicația este trimisă online, se va  menţiona la subiectul corespondenței: „Aplicaţie componenta tutorat”

 

Atenţie! Aplicaţiile incomplete vor fi respinse automat.

 

 


Calendarul de selecţie va fi astfel:

 

29 octombrie  – 22 noiembrie 2012

Depunerea aplicaţiilor

23 - 29 noiembrie 2012

Etapa de evaluare de dosare ale aplicanţilor

3 decembrie 2012

Afisarea rezultatelor (candidaţi admişi, candidaţi respinşi, candidaţi programaţi la interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi aplicanţi îndeplinesc cumulativ criteriile de selecţie pe acelaşi post în aceeaşi localitate)

3 - 5 decembrie 2012

Susţinerea interviurilor (telefonic/online)

6 decembrie 2012

Rezultatele interviurilor

7 decembrie 2012

Afişarea rezultatelor finale

 

Candidaţii vor fi notificaţi în scris prin e-mail/postă/telefonic, la finalul procesului de selecţie, cu privire la rezultatul final. De asemenea, rezultatele selectie vor fi afisa pe site-ul www.profesionistiromi.ro si www.sastipen.ro .

 

Eventualele contestaţiilor se vor depune în 24 de ore de la data comunicării rezultatelor la adresa Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN şi vor fi soluţionate în termende 48 de ore  de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor.

 
Detalii suplimentare şi asistenţă în obţinerea şi completarea Formularului de aplicatie se vor obţine din partea Centrului Romilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN, tel: 021/456 03 21, e-mail
educatie@sastipen.ro sau www.profesionistiromi.ro si www.sastipen.ro .

 

______________________________________________________

 

ANEXA 1

Posturi disponibile

 

în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

Regiunea

Locatia de meditatii

Posturi disponibile

Numar profesori de Biologie

Numar profesori de Chimie

Numar profesori de Fizica

Regiunea BUC - IL

Bucuresti

1

1

1

Regiunea Centru

Brasov

1

1

 

Regiunea Centru

Ploiesti (jud. Prahova)

1

1

 

Regiunea Centru

Targu Mures (jud. Mures)

1

1

 

Regiunea N-E

Bacau (jud. Bacau)

1

1

 

Regiunea N-E

Botosani

1

1

 

Regiunea N-E

Iasi

1

1

1

Regiunea N-V

Teaca (Jud. Bistrita Nasaud)

1

1

 

Regiunea N-V

Turda (jud. Cluj)

1

1

 

Regiunea N-V

Baia Mare (jud. Maramures)

1

1

 

Regiunea N-V

Zalau (Jud. Salaj)

1

1

 

Regiunea N-V

Oradea (jud. Bihor)

1

1

 

Regiunea S

Slobozia (Ialomita)

1

1

 

Regiunea S-E

Braila

1

1

 

Regiunea S-E

Buzau

1

1

 

Regiunea S-E

Tecuci (jud. Galati)

1

1

 

Regiunea S-E

Marasesti (Jud. Vrancea)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Targoviste (jud. Dambovita)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Giurgiu (jud. Giurgiu)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Urziceni (jud. Ialomita)

1

1

 

Regiunea Sud - Muntenia

Oltenita (jud. Calarasi)

1

1

 

Regiunea S-V Oltenia

Targu Jiu (jud. Gorj)

1

1

 

Regiunea S-V Oltenia

Craiova (Jud. Dolj)

1

1