Anunț recrutare mentori - an universitar 2011 - 2012

16 februarie 2012
Bookmark and Share


Asociaţia Medicilor Rezidenţi derulează in cursul anului universitar 2011 – 2012 un program de mentorat în cadrul proiectului “O generație de specialiști romi in domeniul medical” – POSDRU 96/6.2/S/62047.

În acest scop, Asociaţia Medicilor Rezidenţi selectează permanent medici rezidenţi care doresc să lucreze în calitate de mentori în cadrul acestui program. Aplicanţii trebuie să dovedească o bună cunoaştere a limbii engleze, să fie interesaţi în susţinerea studenţilor romi, să dea dovadă de abilitaţi pedagogice.
 
Pentru a fi selectaţi că mentori, fiecare dintre aplicanţi trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
- să fie cetăţean român;
- să fie medic specialist sau medic rezident în România;
- să fie student din anii terminali (anul V sau anul VI) în cadrul unei Facultăţi de medicină recunoscute şi acreditate
- să aibă o probitate morală recunoscută;
- să nu se afle în conflict de interese sau să se afle într-o situaţie incompatibilă:
           * are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii care îi va mentora;
           * interesele patrimoniale ale sale sau ale soţului/ soţiei pot afecta imparţialitatea procesului de mentorat;
           * este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul ÎI cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii pe care îi va mentora.
 
 
Procesul de selecţie al mentorilor va fi bazat pe următoarele documente:
- scrisoare de intenţie, prin care să-şi exprime dorinţa de a mentora şi de a lucra cu studenţii de etnie romă;
- actul de identitate;
- notificarea adresei de corespondenţă dacă este diferită de adresă de domiciliul;
- comunicarea adresei de e-mail, a contului de skype şi a telefonului;
- CV în format European în care să menţioneze că poziţia vizată este cea de mentor, în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” POSDRU/96/6.2/S/62047;
- diplomă de licenţă ; 
- ordinul de numire în rezidenţiat sau adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă calitatea de rezident;
- diplomă sau adeverinţă care atestă studiile post-universitare fie că sunt în derulare, fie că au fost absolvite (dacă este cazul);
- dovada activităţilor de voluntariat derulate în cadrul ONG-urilor;
- dovada implicării în programe de cercetare ştiinţifică (naţionale sau internaţionale) (dacă este cazul);
- dovada experienţei clinice internaţionale (dacă este cazul);
- dovadă pentru bursele care au fost acordate aplicantului (dacă este cazul);
- dovada premiilor acordate în diverse concursuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale acordate aplicantului (dacă este cazul);
- dovada participării la diverse cursuri medicale, congrese, conferinţe (dacă este cazul);
- dovadă implicării în alte programe de tutoriat cu studenţi de etnie romă (dacă este cazul);
- dovada numărului de ore de Educaţie Medicală Continuă (conform Colegiului Medicilor din România) (dacă este cazul).
 
 
Toate aceste documente vor fi trimise scanate, în format electronic, pe adresă de e-mail office@amrez.net sau  matei_clara@yahoo.com, în perioada anului academic 2011 - 2012.