Anunţ recrutare mentori - Dată limită de aplicare: 31.07.2011

30 iunie 2011
Bookmark and Share

Anunț recrutare mentori

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei și Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă iniţierea unui program de mentorat în cadrul proiectului “O generație de specialiști romi in domeniul medical” – POSDRU 96/6.2/S/62047.

În acest scop ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei și Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă deschiderea selecției de medici rezidenţi care doresc să lucreze în calitate de mentori în acest program. Aplicanţii trebuie să dovedească o bună cunoaştere a limbii engleze, să fie interesaţi în susţinerea studenţilor romi, să dea dovadă de abilitaţi pedagogice.

Pentru a fi selectaţi că mentori, aplicanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie cetăţean român
 • să fie medic specialist sau medic rezident în România
 • să fie student din anii terminali (anul V sau anul VI) în cadrul unei Facultăţi de medicină recunoscute şi acreditate
 • să aibă o probitate morală recunoscută;
 • să nu se afle în conflict de interese sau să se afle într-o situaţie incompatibilă:
  • are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii care îi va mentora;
  • interesele patrimoniale ale sale sau ale soţului/ soţiei pot afecta imparţialitatea procesului de mentorat;
  • este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul ÎI cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii care îi va mentora.

Procesul de selecţie al mentorilor va fi bazat pe următoarele documente:

 • scrisoare de intenţie, prin care să-şi exprime dorinţa de a mentora şi de a lucra cu studenţii de etnie romă;
 • actul de identitate;
 • notificarea adresei de corespondenţă dacă este diferită de adresă de domiciliul;
 • comunicarea adresei de e-mail, a contului de skype şi a telefonului;
 • CV în format European în care să menţioneze că poziţia vizată este cea de mentor, în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” POSDRU/96/6.2/S/62047;
 • diplomă de licenţă ; 
 • ordinul de numire în rezidenţiat sau adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă calitatea de rezident;
 • diplomă sau adeverinţă care atestă studiile post-universitare fie că sunt în derulare, fie că au fost absolvite (dacă este cazul);
 • dovada activităţilor de voluntariat derulate în cadrul ONG-urilor;
 • dovada implicării în programe de cercetare ştiinţifică (naţionale sau internaţionale) (dacă este cazul);
 • dovada experienţei clinice internaţionale (dacă este cazul);
 • dovadă pentru bursele care au fost acordate aplicantului (dacă este cazul);
 • dovada premiilor acordate în diverse concursuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale acordate aplicantului (dacă este cazul);
 • dovada participării la diverse cursuri medicale, congrese, conferinţe (dacă este cazul);
 • dovadă implicării în alte programe de tutoriat cu studenţi de etnie romă (dacă este cazul);
 • dovada numărului de ore de Educaţie Medicală Continuă (conform Colegiului Medicilor din România) (dacă este cazul).

Toate aceste documente vor fi trimise scanate, în format electronic, pe adresa de e-mail office@amrez.ro, în perioada 20.04.2011 - 31.07.2011.