Anunt recrutare tutori - Dată limită de aplicare: 30.11.2011

30 noiembrie 2011
Bookmark and Share

ANUNŢ RECRUTARE TUTORI

Etapa 2 - selectie

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, selectează în perioada 17 noiembrie – 30 noiembrie 2011, prin concurs de dosare, un număr de cadre didactice care să ocupe funcţii de tutori în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane derulat în parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei, în calitate de solicitant, Roma Education Fund Romania, Open Society Institute şi Asociaţia Medicilor Rezidenţi. Localităţile de selecţie a tutorilor sunt:
 1. Braila (jud. Braila),
 2. Cluj-Napoca (Cluj),
 3. Covasna (jud. Covasna),
 4. Miercurea Ciuc (jud. Harghita)
 5. Bistrita (jud. Bistrita-Nasaud)
 6. Ploiesti (jud. Prahova)
 7. Craiova (jud. Dolj)
 8. Oradea (jud. Bihor)
 9. Constanta (jud. Constanta)
 10. Alba Iulia (jud. Alba)
 11. Bacau (jud. Bacau)
 12. Toplita (jud. Harghita)
 13. Bucuresti
 14. Valea lui Mihai (jud. Bihor)
 15. Baia Mare (jud. Maramures)
 16. Zimnicea (jud. Teleorman)
Notă! Posturile disponibile sunt menţionate mai jos. Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
 1. Să fie cadre didactic cu atribuţii in execuţie în învăţămantul liceal,
 2. Să fie apti din punct de vedere medical,
 3. Să fie absolventi al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul Biologie, Chimie sau Fizică,
 4. Să aibă cel putin 3 ani de experienţă în predarea materiilor Biologie, Chimie sau Fizică;
 5. Să aibă domiciliul în localităţile de selecţie;
 6. Constituie avantaj experienţa anterioară în ceea ce priveşte participarea la alte programe de tutorat destinate elevilor,
 7. Să accepte lucrul cu beneficiari aparţinând grupurilor vulnerabile.
Notă! Pentru perioada meditațiilor, cadrele didactice selectate vor încheia cu Sastipen un contract de muncă. Principalele atribuţii ale tutorilor sunt: - Participă obligatoriu la Workshop-ul tutorilor. Perioada și locul de desfășurare a workshop-ului vor fi comunicate candidaților selectați, ulterior anunțării rezultatelor. - Stabileşte locaţia unde se va desfăşura activitatea de tutorat (liceu, școala). - Oferă meditaţii elevilor selectaţi în program. - Evaluează cunoştinţele dobândite de către elevi pe parcursul perioadei de tutorat. - Întocmeşte dosarul elevului care să curprindă evaluarea iniţială, testările de pe parcursul programului de meditaţii şi evalurea finală. - Transmite către Sastipen rezultatele lunare ale elevilor şi rapoartele de activitate. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
 1. Formular de aplicaţie ≡ Descarcă de aici
 2. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ≡ Descarcă de aici
 3. Formularul de înregistrare a grupului ţintă ≡ Descarcă de aici
 4. Curriculum Vitae în format Europass
 5. Copie a documentelor care atestă studiile
 6. Copie a actului de identitate
 7. Copie a certificatului de căsătorie, după caz
 8. Adeverinţă medicală
  1. Cazier judiciar
Dosarele se vor depune/transmite până cel târziu 30 noiembrie 2011, ora 17.00 la sediul Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Str. Mircea cel Batrân nr. 76, sector 5, Bucureşti, cod postal: 051112 sau prin e-mail la adresa educatie@sastipen.ro (scanate), menţionându-se pe plic sau la subiectul corespondenţei: Aplicaţie componentă tutorat. Atenţie! Aplicaţiile incomplete vor fi respinse automat. Calendarul de selecţie va fi astfel:

27 octombrie – 5 noiembrie 2011

Depunerea aplicaţiilor – prima etapă

05 – 15 noiembrie 2011

Evaluarea dosarelor aplicanţilor depuse în prima etapă

16 noiembrie 2011

Susţinerea interviurilor pentru aplicanții care îndeplinesc cumulativ criteriile de selecție pe același post, în aceeași localitate (telefonic/online)

17 noiembrie 2011

Comunicarea telefonică/ electronică a rezultatelor din prima etapă (candidaţi admişi, candidaţi respinşi, candidaţi programaţi la interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi aplicanţi îndeplinesc cumulativ criteriile de selecţie pe acelaşi post, în aceeaşi localitate)

18 noiembrie 2011

Depunerea contestatilor

21 noiembrie 2011

Solutionarea contestatiilor

22 noiembrie 2011

Comunicarea rezultatelor contestațiilor

17 – 30 noiembrie 2011

Depunerea aplicațiilor – a doua etapă

01 – 02 decembrie 2011

Evaluarea dosarelor aplicanţilor depuse în a doua etapă

05 decembrie 2011

Susţinerea interviurilor pentru aplicanții care îndeplinesc cumulativ criteriile de selecție pe același post, în aceeași localitate (telefonic/online)

06 decembrie 2011

Comunicarea telefonică/ electronică a rezultatelor din a doua etapă (candidaţi admişi, candidaţi respinşi, candidaţi programaţi la interviu, în cazul în care doi sau mai mulţi aplicanţi îndeplinesc cumulativ criteriile de selecţie pe acelaşi post, în aceeaşi localitate)

07 decembrie 2011

Depunerea contestațiilor

08 decembrie 2011

Soluționarea contestațiilor

09 decembrie 2011

Comunicarea rezultatelor contestațiilor
  Candidaţii vor fi notificaţi prin e-mail sau telefonic, la finalul procesului de selecţie, cu privire la rezultatul final. Eventualele contestaţii se vor depune în 24 de ore de la data comunicării rezultatelor la adresa de e-mail educatie@sastipen.ro și vor fi soluţionate în termen de 24 de ore de către Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor.   Detalii suplimentare şi asistenţă în obţinerea şi completarea Formularului de aplicație se vor obţine din partea Centrului Romilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN, tel: 021/456 03 21 sau educatie@sastipen.ro. Vă urăm succes!

Posturi disponibile

în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi in domeniul medical” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Regiunea

Locatia de meditatii

Grupa de tutorat

Posturi disponibile

Numar profesori de Biologie

Numar profesori de Chimie

Numar profesori de Fizica

Nord-Vest

Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj*

C.I, elev clasa a XII-a

1*

   
    D.O., eleva clasa a XII-a
    H.A., eleva clasa a XII-a
    R.I., eleva clasa a XII – a
    S.D., eleva clasa a XII-a
    C.A., eleva clasa a XII-a
    K.R., eleva clasa a XIII-a
    P.B., elev clasa a XII-a
    U.I., elev clasa a XII-a
    F.C., elev clasa a XII-a

Sud-Muntenia

Loc. Ploiesti, jud. Prahova

A.M., eleva clasa a XIII-a

1

1

1

    D.L., eleva clasa a XII-a
    E.N., eleva clasa a XII-a
    I.S., eleva clasa a XII-a
    O.E., eleva clasa a XII-a
    V.A., elev clasa a XIII-a

Sud-Est

Loc. Braila, jud. Braila

C.A., eleva clasa a XII-a  

1

 
    I.A., eleva clasa a XII-a
    M.N., eleva clasa a XII-a
    S.R., eleva clasa a XII-a
    N.I., eleva clasa a XII-a

Centru

Loc. Covasna, jud. Covasna

B.C., elev clasa a XII-a

1

1

 
    B.J., elev clasa a XII-a
    M.E., eleva clasa a XII-a
    M.S., eleva clasa a XII-a
    G.L., elev clasa a XII-a
    L.I., eleva clasa a XIII-a

Sud-Vest

Loc. Craiova, jud. Dolj

P.M., eleva clasa a XII-a  

1

 

Centru

Loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita

C.I., eleva clasa a XII-a

1

   

Sud-Est

Loc. Constanta, jud. Constanta

N.I., elev clasa a XII-a

1

   
    V.F., elev clasa a XII-a

Nord-Vest

Loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

P.T., elev clasa a XII-a

1

   

Nord-Vest

Loc. Oradea, jud. Bihor

S.J., elev clasa a XIII-a

1 (cu predare in limba maghiara)

   

Nord-Vest

Loc. Baia Mare, jud. Maramures

M.L, eleva clasa a XII-a B.L., eleva clasa a XIII-a

1

1

 

Sud-Muntenia

Loc. Zimnicea, jud. Teleorman

C.M, elev clasa a XII-a

1

   

Centru

Loc. Alba Iulia, jud. Alba

U.I, elev clasa a XII-a H.N., elev clasa a XII-a

1

1

 

Nord-Vest

Valea lui Mihai, jud. Bihor

R.L., eleva clasa a XII-a R.E., eleva clasa a XII-a

1 (cu predare in limba maghiara)

   

Centru

Toplita, jud. Harghita

B.L, eleva clasa a XIII-a

1

   

Nord-Est

Loc. Bacau, jud. Bacau T.A., elev clasa a XII-a T.E. eleva clasa a 12-a G.A., eleva clasa a 12-a

1

   

Bucuresti

Bucuresti*

C.A., eleva clasa a 12-a C.A., eleva clasa a 12-a E.N., elev clasa a 12-a G.R., elev clasa a 12-a N.C., eleva clasa a 12-a C.F., eleva clasa a 12-a P.C., elev clasa a 12-a

1*

1*

1

  *Nota bene: În ceea ce privește grupele de tutorat care depășesc 5 elevi, respectiv: Cluj-Napoca, si București, cadrele didactice selectate îi vor împărți pe elevi în două grupe, având ședințe de meditații pe fiecare grup, separat. Pretul platit de Sastipen pentru o sedinta de tutorat este de 50 lei net/ora/ grup de tutorat care poate cuprinde maxim 5 elevi.