TUTORAT ȘI BURSE pentru liceenii și absolvenții de liceu romi

17 iunie 2013
Bookmark and Share

Înscrieri la Tutorat și burse

Liceenii și absolvenții de liceu romi se pot înscrie până joi, 20 iunie 2013, în cadrul Programului de Dezvoltare Personală Profesioniști romi în domeniul medical

Tinerii romi cu vârsta maximă de 35 de ani (născuți începând cu data de 1 octombrie 1978 inclusiv), elevi de liceu care în anul academic 2012-2013 sunt înscriși în ultimul an de studiu liceal (clasa a XII-a zi sau a XIII-a frecvență redusă), dar și absolvenți de liceu care au obținut diploma de bacalaureat în anii anteriori și care nu sunt încadrați într-o altă formă de învățământ, pot aplica la tutorat, pe site-ul www.profesionistiromi.ro secțiunea BURSE ROMI, până pe 20 iunie 2013. Pentru finalizarea înscrierii, candidații vor trimte prin poștă până pe 20 iunie 2013, o serie de documente (conform instrucțiunilor de aplicare).

În cursul anului academic 2012 - 2013, sunt oferite sesiuni de pregătire în regim gratuit, pentru 200 de elevi și absolvenți de liceu de etnie romă, la materiile biologie și chimie/ fizică. Cursurile sunt axate pe programa pentru admiterea în unităţile de învăţământ superior cu profil medical și sunt realizate de profesori de specialitate. În plus, elevii selectați în program participă la tabere de motivare și primesc burse lunare.