ActiveWatch

12 ianuarie 2012
         ActiveWatch - Agenţia de Monitorizare a Presei este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Prin intermediul Departamentului Antidiscriminare, este activă din anul 2003 în lupta pentru combaterea inechităţii sociale, a rasismului, a discriminării şi a intoleranţei. De asemenea, organizaţia este membră a mai multor reţele naţionale şi internaţionale, precum Coaliţia Antidiscriminare, European Network Against Racism, UNITED for Intercultural Action şi International Network Against Cyberhate. Programele desfăşurate în cadrul departamentului îşi propun să responsabilizeze diverşii actori implicaţi în diseminarea informaţiei şi în luarea de decizii (patronate, sectorul de afaceri, funcţionari publici, instituţii publice, mass media etc.) şi să ajute grupurile dezavantajate să-şi cunoască propriile drepturi şi...
Continuare "ActiveWatch" »